Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Možnost nemít registrujícího lékaře

Dobrý den, zajímá mne, jestli existuje možnost nemít lékaře - např. v případě dosažení 18 let věku člověk odchází od svého dosavadního pediatra. Je možné nepřejít k žádnému lékaři? V akutních případech se přeci nechodí k obvodnímu lékaři, nýbrž na pohotovost. Samozřejmě počítám s tím, že daný člověk by byl pojištěný. Ukládají zdravotní pojišťovny (nebo zákon) povinnost mít obvodního lékaře?

Odpověď:

Dobrý den,

dle § 9 zákona o péči o zdraví lidu mají občané právo na poskytování zdravotní péče podle § 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění na volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Při nutnosti poskytnutí neodkladné péče musí ošetřit pacienta každý lékař. Mít svého lékaře a být u něj zaregistrován je právo pacienta, nikoliv povinnost.

Avšak podle § 12 zákona o veřejném zdravotním pojištění je pojištěnec povinen podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, pokud tak stanoví zákon nebo obecně závazné právní předpisy (např. zákon o ochraně veřejného zdraví). V případě opětovného nesplnění povinnosti podrobit se preventivní prohlídce může příslušná zdravotní pojišťovna podle § 44 odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění uložit pojištěnci pokutu až do výše 500 Kč.

Samotná výše uvedená povinnost podrobit se preventivním prohlídkám může být sporná z hlediska Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, podle které je souhlas pacienta nutný k jakémukoliv vyšetření a zákroku až na výjimečné případy. Avšak i v případě, že uznáme tuto úpravu za legitimní, jedná se o podrobení se preventivní prohlídce, nikoliv o povinnou registraci u některého lékaře.

Mít zvoleného lékaře tedy povinné není, i když to lze z mnoha důvodů doporučit. Pojištěnec má i tak právo na neodkladnou péči a také povinnost v zákonem předvídaných případech hradit pojistné na zdravotní pojištění.

V minulosti jsme zodpovídali podobné dotazy ze dne 19. 11. 2008 a 10. 5. 2009.

Vaše Férová nemocnice

30.5.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS