Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Jak odstranit ze synovy dokumentace informaci, že matka byla drogově závislá

V 16 letech jsem byla závislá na drogách s úspěšnou léčbou. Ve 20 letech jsem naivně sdělila své lékařce, aby mi nepodávala nevhodné léky z důvodu mé ochrany. Lékařka se mně při každé návštěvě například s bolením v krku ptala, zda jsem čistá, což mně ponižovalo. Ve zdravotní dokumentaci jsem to neměla. Ve 24 letech jsem otěhotněla a lékařka mi sdělila, že zašle na gynekologii zprávu o mé drogové minulosti. Důrazně jsem nesouhlasila, lékařka toto i přes to udělala. Neřekla mi to, o této skutečnosti jsem se dozvěděla ve chvíli, kdy to červeně bylo napsané v informacích o mne v poradně při vážení. Nikdo se mnou o tom na gynekologii nemluvil a já jsem se styděla. Po přenášení jsem nastoupila do porodnice, asi tři dny měla bolesti, dávali mi různé léky a vyvolávačky, přes můj důrazný nesouhlas opakovaný mi sestra píchla analgetikum. Při dnech bolestí do mého syna šťouchali s tím, že asi spí atd. Na předsálí jsem mezi stahy spala. Po porodu měl syn závažné problémy, ještě chvilku a nepřežil by. Dali mi ho na JIP. Paní doktorka se mně opakovaně ptala, zda jsem byla čistá. Opakovaně jsem cítila diskriminaci, i v nemocnici, když byly malému 2 měsíce. Dnes jsem se dostala k dokumentaci syna, jsou v ní nepravdivé zkreslené informace, všude figuruje, že jsem bývalá narkomanka a je tam, že mi v den přijetí praskla plodová voda a potom proběhl porod, což není pravda několik dnů jsme se se synem trápili. Je to již šest let, ale mrzí mně, že syn má dodnes ve zdravotní dokumentaci tyto informace, například i při příjmu do nemocnice tam má - matka byla drogově závislá. Chci to řešit teď, protože tu kartu vidím poprvé, chci napravit zprávu o porodu, aby byla dle pravdy a chci zjistit, zda chování mé lékařky, která zdramatizovala zprávu o drogách, bylo v pořádku. Co mám dělat? Děkuji moc. Nikdy už nechci, aby se k nám zdravotníci takhle chovali na základě karty, ve které byly ty hrozné informace, o kterých jsem nevěděla. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

částečně je Váš dotaz zodpovězen v dotazu Jak se zbavit cejchu "psychiatricky léčeného pacienta"?. V tomto dotazu je blíže popsáno, že je možné v určitých případech požadovat opravu, změnu nebo výmaz osobních údajů ze zdravotnické dokumentace.

Pokud jde o to, jak dosáhnout opravení informací v synově dokumentaci – každý má podle zákona právo na to, aby v jeho zdravotnické dokumentaci byly pravdivé, průkazné a pro léčbu relevantní informace. Nejprve byste se měla přesvědčit, jaké informace o porodu jsou uvedeny ve Vaší zdravotní dokumentaci. Pokud se neshodují s těmi v dokumentaci syna, požádejte na tomto základě o opravu synovy dokumentace. Pokud jsou informace o porodu a v dokumentaci Vašeho syna zkreslené či nepravdivé, bude složité po tolika letech tuto skutečnost prokázat, nicméně i přesto byste měla požádat lékaře o jejich opravení. Pokud nevyhoví, můžete na něj podat stížnost (vedení zdravotnického zařízení a následně jeho zřizovatel – kraj/ministerstvo nebo registrující orgán u praktického lékaře - kraj). Můžete se také obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výmazu údajů by bylo možné se domáhat rovněž soudně, a to žalobou na ochranu osobnosti.

Pokud se svým požadavkem neuspějete, tak pak ještě existuje krajnější, ale efektivnější řešení, a to změnit synovi lékaře, který pak založí novou zdravotnickou dokumentaci, a to samozřejmě bez informace o Vaší protidrogové léčbě. Pokud totiž novému lékaři nesdělíte, kdo byl předchozí ošetřující lékař, ten si pak od něj nevyžádá výpis z dokumentace. Výpis ale můžete zajistit sama a rozhodnete tak, které informace nebudou součástí dokumentace. Jak získat tento výpis z dokumentace se můžete dočíst v dotazu Dokumentace při změně lékaře.

Jednání lékařky, která informace poskytla třetím osobám bez Vašeho souhlasu, nebo dokonce proti Vašemu výslovnému nesouhlasu rozhodně v pořádku nebylo. Mohlo se jednat o porušení lékařského tajemství, které je ona ze své profese zavázána dodržovat. Lékař nesmí až na výjimky poskytnout informace o pacientově zdravotním stavu ani soukromém životě nikomu dalšímu, pokud k tomu pacient výslovně nedá souhlas. Více se o lékařské mlčenlivosti dozvíte v sekci Lékařské tajemství.

Vzhledem k tomu, že už uběhla dlouhá doba, stížnost na lékařku k České lékařské komoře podávat nemůžete, ani stížnosti k ostatním orgánům by už neměly smysl. Ale i po této době byste se mohla soudně žalobou na ochranu osobnosti domáhat omluvy, pokud Vás její jednání vážně zasáhlo a jste přesvědčená, že by omluva byla na místě.

Vaše Férová nemocnice

Zodpovězeno ve spolupráci s týmem MediPravo

17.11.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS