Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Lékařské záznamy - nesouhlas s jejich obsahem

Dobrý den.
Děkuji za možnost vložení dotazu do poradny. Mám k dispozici veškerou dokumentaci z mého porodu a z pobytu na oddělení šestinedělí s mým dítětem. V zápisech jsou přepisy a údaje nesouhlasí se skutečností. Dnes vím z laboratorních hodnot krevního obrazu, že došlo k hrubému zanedbání péče o mé novorozené dítě. Přesto v dokumentaci jsem popisována téměř jako asociální žena, která má zhoršenou schopnost starat se o své dítě. Při osobní konfrontaci mi vedoucí lékaři do očí lhali v rámci vysvětlování laboratorních hodnot, vedlejších účinků léků apod.
Vzhledem k tomu, že již došlo k promlčení, můj dotaz směřuji k tomu, jak se v budoucnosti podobné situaci vyhnout. Mohu pořizovat audiovizuální záznam při komunikaci se zdravotníky ? Jak mohu zamezit zápisu nepravdivých údajů do lékařské dokumentace ? Mám právo nahlížet do dokumentace každý den hospitalizace ? Mám s nimi komunikovat pouze písemně s tím, že každý list papíru bude podepsán tím, kdo jej převzal ?


Děkuji

Maminka

Odpověď:

Dobrý den

zdravotní dokumentace musí být vedena pravdivě, čitelně a srozumitelně a to jednak podle § 54 odst. 2 zákona o zdravotních službách jednak podle obecné úpravy zpracování osobních údajů. V případě, že dokumentace není vedena řádně máte nárok požadovat její nápravu. Pokud vám byla navíc takovýmto chybným vedením zdravotní dokumentace způsobena i nemajetková újma, můžete požadovat její náhradu.

Do zdravotní dokumentace můžete nahlížet prakticky kdykoliv, ale musí být vždy přítomen zaměstnanec k tomu pověřený poskytovatelem zdravotních služeb. Pokud si budete chtít pořídit výpis z dokumentace můžete tak učinit vlastními prostředky nebo požádat poskytovatele. Ten může za provedení výpisu požadovat platbu.

Co se týče pořizování audiovizuálního záznamu v případě, že ho bude využito jako důkazního materiálu v soudním sporu, není jeho pořízení zakázáno.

Pokud bych vám měl poradit jak dále postupovat, trvejte na zapsání vašeho nesouhlasu s údaji ve zdravotní dokumentaci právě do této dokumentace.

Krajním prostředkem obrany v případě, že se cítíte být poškozená, je podání žaloby na ochranu osobnosti.

S pozdravem 

Vaše férová nemocnice

28.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS