Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Lze nesouhlasit s předáním zdravotní dokumentace nové lékařce?

Dobrý den, mám problém s tím, že moje dětská lékařka napsala několik nepravdivých údajů do mé zdravotní dokumentace. Teď tuto kartu má jiná praktická lékařka, od které chci odejít. Můžu odmítnout nové lékařce nechat dát opis původní dokumentace (nesdělit předchozího lékaře tedy také) a nechat si založit novou dokumentaci? Naposledy jsem u dětské byla v 15 letech a soudit se či hádat se s ní o pravdivost tvrzení je už moc pozdě. Mimo to mám obavy, aby nepravdivosti nezpůsobily nemožnost do budoucna vykonávat nějakou profesi kvůli nepravdivým údajům, údajným dle lékařky, když jsem se jako dospívající nemohla nijak bránit a ani nenahlížela do zdravotní dokumentace. Předem děkuji za odpověď.

Sisi

Odpověď:

 

Dobrý den,

Vaše dosavadní lékařka má ze zákona povinnost předat Vaší nové lékařce informace o Vašem zdravotním stavu, které jsou nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních služeb. Předání zdravotnické dokumentace je dobré především z toho důvodu, že vaše nová lékařka bude mít celkové informace o Vašem zdravotním stavu, o prodělaných nemocech a potížích. Taková znalost jí může umožnit Vaší léčbu v případě budoucího zhoršení zdravotního stavu.  

 

 

K předávání informací mezi lékaři většinou dochází tak, že řeknete dosavadní lékařce jméno nové lékařky nebo obráceně. Dosavadní lékařka pak může poslat výpis ze zdravotnické dokumentace či kopie zdravotnické dokumentace po vás, případně i poštou či elektronicky – pokud vede elektronickou dokumentaci.

 

Nicméně, vy ze zákona nemáte povinnost nahlašovat nové lékařce jméno dosavadní lékařky. Nejste ani povinna být registrovaná u obvodního lékaře. Mít svého obvodního lékaře je Vaším právem, nikoli povinností. Blíže jsme se této problematice věnovali v tomto dotazu (pozor na to, že od 1. 4. 2012 nabyl účinnost zákon o zdravotních službách, který nahradil zákon o péči o zdraví lidu, jenž je v odpovědi citovaný. Právo na volbu lékaře nově vyplývá z ustanovení § 28 zákona o zdravotních službách. Povinnost podrobovat se preventivním prohlídkám podle zákona o veřejném zdravotním pojištění však stále platí. Proto je i argumentace v odkazovaném dotazu stále aktuální.)

 

Vzhledem k tomu, že nemáte povinnost mít obvodního lékaře, je možné nové lékařce sdělit, že jste před tím lékaře neměla, čímž byste se mohla vyhnout předávání dokumentace.

 

Samozřejmě lepší by bylo s novou ošetřující lékařkou či lékařem promluvit o nesrovnalostech, které se podle Vás v této dokumentaci vyskytují, vysvětlit ji Vaše stanovisko a požádat ji, aby Vaše vysvětlení do zdravotnické dokumentace zaznamenala.

 

Zdravotní stav pro výkon určitého povolání se posuzuje vždy vzhledem ke zdravotnímu stavu, ve kterém se pacient nachází v té dané době. Proto se domníváme, že se nemusíte bát, že by Vaše záznamy z dětství mohly ohrozit Vaše možné zaměstnání, pokud dané informace již neodpovídají realitě.

 

Dosavadní lékařka navíc nemá povinnost vydat originál zdravotnické dokumentace, ale jestliže ji nový lékař požádá o potřebné informace pro zajištění návaznosti poskytování zdravotní péče, je povinna mu je předat alespoň ve formě zprávy o Vašem zdravotním stavu. Pokud nový lékař žádnou předchozí dokumentaci nepotřebuje, vyžadovat ji od původního lékaře samozřejmě nemusí.

 

Vaše Férová nemocnice

12.2.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS