Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Lze žádat o přepracování lékařské zprávy?

 Dobrý den,

před třemi týdny jsem byla hospitalizována v nemocnici. Nejsem spokojená s jednáním lékařů vůči mé osobě a ani s lékařskou zprávou, kterou jsem dostala pro svého obvodního lékaře. Chci se zeptat, zda mám právo zažádat nemocnici o přepracování této zprávy a zda mám právo vyžádat veškerou dokumentaci týkající se mé hospitalizace. Děkuji za odpověď.

Jana Kočvarová

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu vyplývá, že jste nespokojena s chováním Vašeho lékaře a se stanovenou diagnózou Vašeho onemocnění v lékařské zprávě.

Pokud tedy chování lékaře považujete za neetické, nesouhlasíte s jeho lékařským postupem, či se domníváte, že Vám neposkytl dostatek adekvátních informací, doporučujeme Vám, pokusit se problém vyřešit nejprve domluvou přímo s lékařem, popř. se poté obrátit na jeho nadřízeného. Pokud tento postup selže, můžete se proti takovému lékařskému přístupu samozřejmě bránit podáním stížnosti

  • na Českou Lékařskou komoru,
  • lékaři nebo vedoucímu zdravotnického zařízení (např. řediteli nemocnice),
  • správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, například krajský úřad, Ministerstvo zdravotnictví, nebo jiná oprávněná osoba).

Více informací ke stížnosti naleznete v již zodpovězených otázkách zde, zde a zde.

 V případě, že se domníváte, že diagnóza Vašeho onemocnění je v lékařské zprávě stanovena nesprávně, můžete podat návrh na přezkoumání lékařského posudku - v tomto případě lékařské zprávy. Návrh lze podat do 10 pracovních dnů ode dne prokazatelného převzetí posudku ( lékařské zprávy), přičemž se adresuje lékaři, který zprávu vydal.

Co se týče zdravotnické dokumentace, ze zákona máte nárok na nahlížení, pořizování výpisu nebo kopií z vlastní zdravotnické dokumentace, to vše v přítomnosti pověřeného zaměstnance zdravotnického zařízení nebo lékaře. Tyto si můžete pořídit sama. Zhotoví-li vám výpis nebo kopii z dokumentace zdravotnické zařízení, má právo požadovat úhradu ve výši nákladů na pořízení. Na poskytnutí výpisu nebo kopie má poskytovatel 30 dnů od obdržení žádosti.

V rámci úspory času a financí Vám doporučujeme, abyste si u vašeho lékaře zažádala pouze o nahlédnutí do dokumentace, vzala s sebou digitální fotoaparát, máte-li nějaký k dispozici, a stránku po stránce si vyfotografovala.

Vaše Férová nemocnice

 

10.5.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS