Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nesouhlas s diagnózou praktik určil odbornou diagnózu

Dobrý den, byl jsem hospitalizován s akutní etylickou steatohepatitidou a bývalý všeobecný lékař mi sám diagnostikoval diagnozu F10.1,F10.9 aniž by mne uvědomil a tím mi mimo jiné znemožnil způsobilost k řízení motorových vozidel. Přešel jsem k jinému všeobecnému lékaři i s touto diagnózou, o které jsem nevěděl. Začal jsem docházet do poradny a nyní již 2 roky abstinuji.Chtěl jsem dělat řidičský průkaz a všeobecný lékař mne poslal k psychiatrovi. Byl jsem u psychiatra a bylo mi sděleno, že tuto diagnózu může stanovit a zrušit pouze psychiatr a tudíž by měla být neplatná, bohužel tato diagnóza je již zanesena v dokumentaci u všeobecného lékaře, který ji všude uvádí a značně mě to poškozuje a omezuje. Tvrdí, že s tím nelze nic dělat. Bývalý lékař se mnou nekomunikuje a psychiatr nemůže zrušit co není. Mezi tím jsem měl úraz hlavy a veškerá omezení jsem přičítal tomu, ale nyní se ukázalo, že příčinou je tato neodborná diagnóza. Chtěl bych tuto neodbornou diagnózu zrušit a na lékaře si stěžovat, protože mne to značně poškodilo a on není schopen komunikace. Je tedy pravda,že diagnózuF10.1,F10.9 může stanovit pouze(odborný lékař) psychiatr? Kde se obrátit o sjednání nápravy?(zrušení neodborné diagnozy) Velmi mne to omezuje. Prosím o radu, děkuji.

Milan7

Odpověď:

Dobrý den,

Lékař je povinen zdravotnickou dokumentaci podle zákona o zdravotních službách vést úplně, pravdivě a čitelně. Možnosti odstranění nebo oprav dokumentace jsou zaměřeny pouze na nepravdivé či technicky špatně zaznamenané skutečnosti. Zdravotnická dokumentace slouží k tomu, aby lékař věděl veškeré informace o pacientovi. Jedině tak může v budoucích případech správně rozhodnout o lékařských zákrocích, které budou nutné. Proto jsou možnosti výmazu z dokumentace velmi omezené, v případě změny takového zápisu se původní nadále zachovává jako nahrazený. Oporu v zákoně můžete naleznout zde.

Pokud však Vaše diagnóza nesouhlasí s Vaším zdravotním stavem, lékař by měl tuto změnu zanést do Vaší zdravotní dokumentace. Zákon nikde výslovně neuvádí, že by byli ke stanovení určitých diagnóz oprávněni pouze určití odborní lékaři, proto Vám mohl všeobecný lékař tuto diagnózu stanovit, i když většinou tak činí odborní lékaři. Nemyslíme si tedy, že Váš všeobecný lékař překročil svá oprávnění.

Co se týče Vaší diagnózy, pokud nebyla stanovena správně nebo se Váš zdravotní stav změnil, není důvodu, proč by Vaši diagnózu nemohl změnit, opravit či doplnit jiný lékař, kterého jste navštívil, jelikož takové úkony nemusí provést zrovna lékař, který Vaši diagnózu určil. Nemůže tak však učinit pokud danou diagnózu opravdu máte. Doporučujeme, abyste se o svém zdravotním stavu informoval u Vašeho lékaře, který Vám poskytne informace o Vaší diagnóze i o tom zda je ji možné ve Vaší zdravotní dokumentaci opravit či doplnit.

Pokud lékař při stanovování Vaší diagnózy opravdu pochybil (pokud by Vám psychiatr potvrdil, že Vaše diagnóza byla chybně stanovena), můžete si na jeho postup stěžovat. Postup podání stížnosti naleznete zde, zároveň však doporučujeme pokusit se nejprve vyřešit spor s lékařem smírně dohodou, přičemž ho také můžete požádat o odškodnění, pokud Vás stanovení této diagnózy poškodilo. Pokud by Vám lékař náhradu škody neposkytl, musel byste se domáhat náhrady škody u soudu.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

26.4.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS