Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Odmítnutí u zubaře

Obvolal jsem 25 zubařů nikde mě nechtějí vzít. Na co potom platím zdravotní pojištění? Mohou mě takhle odmítnout? Nemám právo na zubní ošetření?

Děkuji

Pajonk

Odpověď:

Dobrý den,

lékaři (tedy i zubaři) mohou odmítnout přijetí pacienta do péče jen za těchto podmínek:

  • přijetím pacienta by bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,
  • by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby, nebo
  • není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

V každém případě je odmítající lékař povinen o odmítnutí přijetí do péče či o ukončení péče vydat pacientovi písemnou zprávu, ve které je uveden důvod odmítnutí nebo ukončení.

Pokud lékař nepostupuje v souladu se zákonem (ukončí péči či odmítne přijmout do péče, aniž by byly splněny zákonné podmínky), dopustí se tzv. správního deliktu, za který mu může být uložena pokuta až 300 000 Kč. Totéž platí i v případě, kdy lékař pacientovi odmítne vydat zprávu o ukončení péče či o odmítnutí přijetí do péče. Za tento správní delikt hrozí pokuta až 100 000 Kč. Vy pak můžete podat podnět ke krajskému úřadu, aby tento správní delikt projednal.

Dále jako pojištěnec máte právo na časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných smluvními poskytovateli (zubaři) příslušné zdravotní pojišťovny. Pojišťovna je tedy povinna zajistit Vám zubaře časově a místně dostupného v rozumném okolí místa Vašeho bydliště.

Obecně platí, že i lékaři, kteří již nové pacienty nepřijímají, jsou často ochotni přijmout člena rodiny svého stávajícího pacienta. Zvlášť pokud mu vysvětlíte svou situaci, kdy se nedaří registrovat jinde, by Vám  ošetřující lékař někoho z rodiny mohl vyhovět.

Vaše možnosti tedy jsou:

  • Zkusit (znovu) oslovit zubaře někoho z rodiny (či jiné) a požádat ho o registraci a vstřícnost ve Vaší nelehké situaci. Případně upozornit na jeho zákonnou povinnost pacienta přijmout, není-li splněna některá z podmínek pro možné odmítnutí.
  • Znovu zkusit zažádat o registraci, v případě odmítnutí si nechat vypsat zprávu a v případě podezření na nezákonné odmítnutí podat podnět na zahájení řízení o správním deliktu krajskému úřadu.
  • Pokusit se řešit věc přes pojišťovnu (možnost odvolání se např. na výše zmíněné právo pojištěnce na časově a místně dostupnou péči).
  • Pokud Vám pojišťovna zubaře nezajistí, podat podnět na Ministerstvo zdravotnictví, které má určité možnosti sankcí vůči zdravotním pojišťovnám (jejich zrušení), proto by se tedy mělo zabývat i jejich pochybeními. Toto však zřejmě není cesta k vyřešení Vašeho problému - nalezení dostupného zubaře. Spíše se jedná o upozornění ministerstva, které však není povinno vůči pojišťovně zakročit (rozhodně se nejedná o provinění, které by mohlo vést až ke zrušení pojišťovny).
  • Případně podat žalobu vůči pojišťovně a žádat po ní odškodnění, neboť jak již je výše uvedeno, ze zákona máte právo na časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných smluvními poskytovateli (lékaři) příslušné zdravotní pojišťovny. Toto Vám Vaše zdravotní pojišťovna nezajistila  a Vy jste tak byl po určitou dobu bez zdravotní péče, kterou si hradíte a na kterou máte nárok. Při zvažování žaloby však doporučujeme konzultaci s advokátem, nejlépe se zkušenostmi v oblasti zdravotnického práva. Vyhledat advokáta můžete např. zde.

Vaše Férová nemocnice

18.3.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS