Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Povinnost informovat pacienta o zdravotním stavu

Dobrý den, nenašla jsem nikde odpověď na můj dotaz, tak bych se ráda zeptala vás, milí poradci.

Hezkou řádku let jsem docházela ke stejnému gynekologovi v domnění, že chodím-li na pravidelné prohlídky, předejdu potížím, které mohou přijít. Bohužel (nebo bohudík), můj gynekolog musel ze závažných důvodů spojených s jeho protiprávním jednáním ordinaci zavřít. Nařídil mu to soud, takže jsem musela vyhledat jiného gynekologa, kam bych nadále na prohlídky mohla docházet. Při první prohlídce mi našel rozsáhlou dysplázii děložního čípku, která prý v žádném případě nemohla vzniknout během roku mezi kontrolami. Můj nový gynekolog si je jistý, že ten minulý musel můj nález také vidět a že mě o něm po dlouhou dobu vůbec neinformoval. Prý je možné, že chtěl nález sledovat, ale nechal ho dorůst do velkých rozměrů, tak bych se ráda zeptala, zda byl lékař povinen mě o nálezu informovat ihned po zjištění nebo v nejbližší době po něm? Dnes jsem po konizaci děložního čípku a čekám na výsledky z hystologie. I vyšetřením dalším lékařem v nemocnici proběhlo s údivem nad rozsahem nálezu.

Mona

Odpověď:

Dobrý den,

dle zákona o zdravotních službách je lékař povinen zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách. Mezi takovéto informace bezesporu patří i stádium a předpokládaný vývoj onemocnění. Tím, že Vás Váš lékař neinformoval o Vašem zdravotním stavu, se dopustil protiprávního jednání. Existuje situace, kdy může lékař informace o nepříznivém zdravotním stavu v nezbytně nutném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou zadržet. Takto se může lékař zachovat, má-li důvodnou obavu, že by sdělení celé diagnózy pacientovi mohlo psychicky velmi uškodit.

Ovšem i přesto se domníváme, že lékař nemůže zatajit veškeré informace o onemocnění, navíc evidentně nepodnikl žádné kroky k zahájení léčby, tedy nepostupoval lege artis. Lege artis je takové jednání, které lze zjednodušeně považovat za jednání v souladu s pravidly vědy a uznávanými medicínskými postupy, při respektování individuality pacienta a s ohledem na konkrétní podmínky a možnosti.

V situaci, kdy došlo k závažnému poškození zdraví pacienta, ať už z nedbalosti nebo na základě cíleného jednání lékaře, může pacient podat stížnost, občanskoprávní žalobu či dokonce trestní oznámení na lékaře. V případě, že nelze dosáhnout odškodnění v rámci mimosoudního řízení, je možné domáhat se odškodnění právě soudní cestou. V rámci odškodnění by mohly být uhrazeny náklady spojené s léčením, ušlý zisk (ztráta výdělku), bolest a ztížení společenského uplatnění.

Stížnost lze podat k České lékařské komoře, která by byla povinna lékařovo jednání prošetřit. V rámci této stížnosti nelze dosáhnout odškodnění, ovšem disciplinární rozhodnutí může mít význam jako bezplatný znalecký posudek, který by mohl sloužit jako listinný důkaz u soudu. Podání stížnosti k ČLK je bezplatné.

V případě, že lékař neprovozoval soukromou praxi, bylo by možné podat stížnost k vedení zdravotnického zařízení. Na základě stížnosti je možné také uplatnit nárok na náhradu škody a navrhnout mimosoudní vyrovnání.

Jestliže by nebylo možné dosáhnout odškodnění mimosoudní cestou, je na zvážení možnost podání občanskoprávní žaloby k soudu . Ve Vašem případě by se jednalo o žalobu na náhradu škody. Žaloba se podává buď na fyzickou osobu – lékaře vykonávajícího samostatnou praxi, nebo na právnickou osobu – nemocnici. Ovšem v každém případě zde doporučujeme konzultaci s advokátem a zastoupení advokátem v řízení.

V případě skutečně závažného lékařova pochybení, které by mohlo být hodnoceno jako trestný čin, je možné se bránit podáním trestního oznámení. Ovšem zde bychom upozornili, že trestní řízení by mělo být iniciováno až jako poslední z možností. Ve svém dotazu píšete, že již v současné době probíhá s Vaším lékařem trestní řízení, nepíšete, bohužel, z jakého důvodu bylo toto řízení zahájeno a v jaké je fázi, přesto bychom upozornili na skutečnost, že je v určitých případech možné se k již probíhajícímu trestnímu řízení připojit. Stejně jako v občanskoprávním řízení, i zde doporučujeme konzultaci s advokátem.

Na stránkách České advokátní komory můžete vyhledat advokátní pomoc, přičemž v kolonce zaměření je možné přímo vybrat položku 45 zdravotnické právo, což by usnadnilo Vaše hledání advokáta zaměřeného na zdravotnické právo. Případně další právní rady můžete najít na stránkách: http://www.potrebujipravnika.cz/.

1.11.2012

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS