Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

pře - Registrace při změně lékaře?

Dobrý den,

můj dotaz směřuje k informaci: Lékař u něhož jsem registrován odchází na jiné pracoviště, kde přebírá původní agendu pacientů pro příklad po zemřelém či z jiného důvodu odcházejícím lékaři. V původním působišti zanechává jinému lékaři stávající agendu pacientů. Můj názor je, že pokud odchází lékař z pracoviště na jiné pracoviště, agendu pacientů by podle mě měl automaticky přebírat nový lékař bez toho abych se u něj musel registrovat. Není podle mého zaviněno třetí osobou. Tudíž dle mého názoru není třeba registrace ve stávající agendě pacientů, kterou přebírá nový lékař. Můžete mi na tento dotaz odpovědět.

Děkuji s pozdravem a přáním hezkého dne.

jarmarpav

Odpověď:

Dobrý den,

v prvé řadě je třeba rozlišit pojem lékař a poskytovatel zdravotních služeb. První je fyzická osoba, která reálně vykonává péči o Vaše zdraví, druhý je osoba, která se Vám zavázala péči zajistit (ať už vlastní prací  nebo prací svých zaměstnanců), je tedy stranou smlouvy o péči o zdraví, která mezi ním a Vámi vznikla. Poskytovatel může být právnickou osobou (např. společností s ručením omezeným). Lékař může být sám poskytovatelem zdravotních služeb anebo zaměstnancem poskytovatele. Obvyklým poskytovatelem zdravotních služeb je nemocnice.

Registraci vždy provádí poskytovatel, nikoliv jeho zaměstnanec, ačkoliv má-li poskytovatel více zaměstnanců, je pacient přiřazen  ke konkrétnímu lékaři jako k ošetřujícímu zdravotnickému pracovníkovi. Nížee se zaměříme na dvě situace, kdy může docházet kez změně lékaře a to zanechání činnosti a úmrtí.

V případě zanechání činnosti je třeba odlišit situace:

a) kdy zaměstnanec registrujícího poskytovatele (Váš ošetřující lékař) skončí u poskytovatele pracovní poměr a odejde k jinému poskytovateli a

b) kdy poskytovatel přestane zdravotní služby poskytovat a do jeho zdravotnického zařízení (komplex prostor a věcí, jež k poskytování zdravotních služeb slouží) vstoupí jiný poskytovatel zdravotních služeb.

V první situaci zůstáváte registrován u poskytovatele a budete přidělen nebo si dohodou s poskytovatelem vyberete jiného lékaře. Ve druhé situaci skončí poskytovateli oprávnění poskytovat zdravotní služby, tedy registrace zanikne a vy si budete muset najít jiného registrujícího poskytovatele.

Abyste kvalifikovaně posoudil otázku, kdo je ve Vaší situaci poskytovatelem zdravotních služeb, nahlédněte do národního registru poskytovatelů zdravotních služeb na stránce:

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/ZdravotnickeZarizeni

V případě smrti je tedy důležité rozlišit:

a) zda se jedná o smrt lékaře, fyzické osoby, která je sama držitelem oprávnění k poskytování zdravotnických služeb (poskytovatelem),

b) anebo o lékaře, který je zaměstnancem jiné osoby, která toto oprávnění drží (poskytovatele).

V prvním případě je rozhodující, zda se najde osoba, která je ochotna v poskytování zdravotnických služeb pokračovat. Pokud taková osoba je a splní podmínky stanovené zákonem (§ 27 zákona o zdravotních službách, č. 372/2011 Sb.), přechází na ni práva a povinnosti zesnulého poskytovatele související s poskytováním zdravotních služeb, včetně klientely.

Pokud osoba, která by chtěla pokračovat v poskytování zdravotních služeb po předchozím poskytovateli, není, zaniká oprávnění k poskytování služeb a Vy si budete muset najít nového registrujícího poskytovatele.

V případě, že zemře zaměstnanec poskytovatele, zůstáváte nadále registrován u původního poskytovatele.

Pokud naši odpověď shrneme, tak v případě, že lékař byl např. zaměstnancem nemocnice novou registraci řešit nemusíte. Pokud lékař posyktoval zdravotní služby jako samostatný poskytovatel budete si muset vyhledat poskytovatele nového a zařídit si novoregistraci sám.

Vaše Férová nemocnice


 

28.10.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS