Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Předání zdravotnické dokumentace při změně lékaře

Dobrý den,

nedávno jsem přestoupila od jednoho praktického lékaře k novému. Když jsem se tento týden při návštěvě nového lélaře ptala, zda mu dorazila od původní lékařky má zdravotní dolkumentace, tak mi sestřička ukázala velmi směšný výpis, který má původní doktorka napsala:

Informace typu: matka: zdravá, otec: zdravý - celkem takových asi 8 položek.

Jelikož jsem v jiném stavu a pro mě i mé miminko je důležité vědět, jaké nemoci jsem prodělala, jsme se s lekářem shodli, že by bylo lepší, aby dostal mou kartu. Co proto mohu udělat, aby moje karta byla ve správných rukou?

Děkuji za odpověď

Sylva Benešová

Odpověď:

Dobrý den,

jednou z povinností lékaře je předat jiným zdravotnickým pracovníkům potřebné informace o zdravotním stavu pacienta nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi.

Předání těchto informací ze zdravotnické dokumentace by se však mělo dít předáním kopie či výpisu ze zdravotnické dokumentace. Váš dosavadní praktický lékař je povinen Vaši zdravotnickou dokumentaci uchovat 10 let ode dne, kdy jste přešla k novému praktickému lékaři, proto Vám nemůže předat originál.

Ze zákona máte právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace a pořizovat si její výpisy nebo kopie. Výpis nebo kopii si můžete pořídit vlastními prostředky na místě (např. nafocením do fotoaparátu), přičemž pak máte pořízení zcela zdarma. Pokud si je nepořídíte sama,  pořídí kopii zdravotnické dokumentace lékař. Výpis se pořizuje pouze v případě, je-li to účelnější než pořízení kopie, a to po dohodě s pacientem. Výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace je Vám lékař povinen vyhotovit do 30 dnů ode dne, kdy jej o to požádáte.

Lékař, který na základě žádosti pořídil výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace, může požadovat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisu nebo náklady vynaložené na pořízení kopie zdravotnické dokumentace. Ceník za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace musí být umístěn na místě veřejně přístupném pacientům.

V případě, že je zdravotnická dokumentace vedena pouze v elektronické podobě, má pacient právo nahlížet do ní přes internet nebo na pořízení její kopie na technickém nosiči dat, který si určí, nebrání-li tomu technické možnosti poskytovatele. Vždy však může požadovat kopii v listinné podobě.

Ve Vašem případě byste tedy měla zažádat o pořízení kopie Vaší zdravotnické dokumentace a tu pak předat novému praktickému lékaři.

Vaše Férová nemocnice

12.2.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS