Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Ublížila jsem si a odešla z nemocnice - lékař předal informaci policii a rodině

Dobrý den, včera jsem přišla na ambulanci chirurgie. Je pravda, že jsem si ublížila sama, ale také jsem sama vyhledala ošetření. Rány mi pan doktor zašil a sestřička zavázala. Nebylo mi úpně nejlépe, takže možná jsem něco přeslechla, ale poté jsem si posbírala věci a odjela směr domů, protože jsem se už nemohla dočkat, až si konečně lehnu. O pár hodin později mi začalo volat skryté číslo a rodina. Když jsem to skryté číslo zvedla, zjistila jsem, že mi volá PČR a nedovedete si představit to překvapení proč. Prý jsem odešla z nemocnice bez ošetření (Bez jakého ošetření? Proto jsem tam šla a taky se mi ho dostalo, jen jsem nepočkala na žádnou zprávu!) a oni potřebují zjistit, zda jsem v pořádku. Nevím jak na ní přišli, ale ti zurgovali i mojí matku. Nikdo se nebyl ochoten smířit s tím, že teda se mnou mluví po telefonu a že prý musí přijet. Takže přijela moje plně informovaná matka v doprovodu 2 policajtů, kteří si nechtěli nechat vysvětlit, že jsem v pohodě a že do nemocnice nepotřebuju. Nakonec naštěstí pochopili. Od té doby si připadám, že mám kolem sebe jen bandu hlídacích psů, kteří sledují každý můj pohyb, abych si snad náhodou zas něco neudělala. Vůbec si ale neuvědomují, že tenhle tlak je spíš horší než nějaká pomoc. Chtěla bych vědět, jak je možné, že ač jsem nikdy neudělila žádný souhlas s poskytováním informací o mě (u své doktorky mám dokonce podepsaný zákaz podávání jakýchkoli informací komukoliv), tak teď ví všichni všechno? Ještě bych byla schopná pochopit ty policajty, že teda pan doktor si to vyložil jinak než to bylo a bylo to jen za účelem zjištění, že mi teda nic není, ač ani tohle se mi vůbec nelíbí, ale jak je možné, že informují mojí matku? Vždycky jsem měla za to, že k podávání informací i osobě blízké musím udělit souhlas. Jak to tedy je? Zpátky už to bohužel nevezme nikdo, ale alespoň chci vědět, jak to je. A jestli mám před každým ošetřením kdekoliv dopředu křičet, že nesouhlasím s žádným poskytováním informací. Předem děkuji za odpověď

Macinnka

Odpověď:

Dobrý den,

podle zákona o zdravotních službách má lékař povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. 

Porušením mlčenlivosti není sdělování údajů v rámci návaznosti péče, po zproštění mlčenlivosti pacientem, podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů (ex lege), pro potřeby trestního řízení způsobem stanoveným právními předpisy upravujícími trestní řízení, při obraně při právním sporu s pacientem v trestním, civilním, správním a rozhodčím řízení a při řízení před lékařskou komorou.

Takovou výjimku představuje § 44 odst. 4  zákona o zdravotních službách viz zde. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že lékař má povinnost informovat osobu blízkou a policii v případech, kdy pacient svévolně opustí zdravotnické zařízení lůžkové péče a přerušením poskytování zdravotní péče zároveň dojde k závažnému ohrožení zdraví a života pacienta.

Toto ustanovení bylo aplikováno i ve Vašem případě, domníváme se, že bylo aplikováno chybně, protože dle Vašeho dotazu jste neopustila lůžkovou ale ambulantní péči.

Povinnost informovat policii by lékař měl i v případě, kdy by se domníval, že na Vás byl spáchán trestný čin vyjmenovaný v ustanovení trestního zákoníku týkajícího se oznamovací povinnosti, viz zde. V takovém případě by mohl lékař policii informovat, i když jste odešla z ambulantního ošetření. Nicméně ublížení si sama sobě, není trestným činem.

Co se týče informování osob blízkých, zde se domníváme, že lékař nebyl informován o Vašem přání neinformovat osoby blízké, a protože neexistuje žádný registr takovýchto přání, tak matku informoval - nebo ji mohla kontaktovat policie. Pokud chcete mít jistotu, aby osoby blízké nebyly informovány o Vašem zdravotním stavu je nejlepším řešením nosit toto prohlášení spolu s kartičkou pojištěnce. Nicméně uvedené nemění nic na tom, že lékař ve Vašem případě neměl postupovat dle § 44 odst. 4 a informace neměl předávat ani policii ani osobám blízkým.

Na postup lékaře si můžete podat stížnost, více k podávání stížností naleznete na našich stránkách viz zde. Budeme rádi, když nás informujete o vyřízení Vaší případné stížnosti.

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 5988. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

S pozdravem Vaše Férová nemocnice

31.1.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS