Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Vydávání laboratorních výsledků

Dobrý den,

můj dotaz není z pozice pacieta. Pracuji jako laborantka a v červnu letošního roku jsem dokončila bakalářské studium. Zde nám bylo řečeno, že výsledky laboratorních vyšetření může pacientovi nebo zákonnému zástupci poskytnout pouze ošetřující lékař. S tímto jsem odmítla vydat výsledky vyšetření dceři pacienta, dcera poté podala stížnost.

Následně mi bylo řečeno vedením naší nemocnice, že máme výsledky vyšetření vydávat proti podpisu a číslu OP, i když si pro ně nepřijde sám pacient. Je to v pořádku? Jak poznám, že jde o zákonného zástupce?

Děkuji za odpověď

Saša

Odpověď:

Dobrý den,

omlouváme se, že na Váš dotaz odpovídáme se zpožděním způsobeným velkým zatížením poradny. Přesto doufáme, že Vám naše odpověď pomůže.

Dle zákona o zdravotních službách se informace o zdravotním stavu (tedy i informace o výsledcích laboratorního vyšetření) podává v prvé řadě pacientovi samotnému. Jde-li o nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, právo na informace o zdravotním stavu náleží také zákonnému zástupci pacienta.

Kromě toho pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu. Záznam o vyjádření pacienta je součástí zdravotnické dokumentace o něm vedené; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. Součástí záznamu je rovněž sdělení pacienta, jakým způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu sdělovány.

Jiné osoby (než pacient sám či jeho zákonný zástupce) nemají automatické právo na informace o aktuálním zdravotním stavu pacienta, tedy nemohou ani přebírat výsledky jím podstoupených laboratorních vyšetření. Jiná osoba (např. dcera pacienta) může převzít výsledky laboratorních vyšetření jen v případě, že

  • ji pacient určil, že může být informována o jeho zdravotním stavu (viz výše),
  • jedná se o tzv. osobu blízkou (příbuzný v řadě přímé - tedy např. dcera, sourozenec a manžel, partner a jiné osoby jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní) a pacient není schopen s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby dle předchozí odrážky,
  • se prokáže plnou mocí udělenou jí pacientem za účelem převzetí výsledků.

Ve výjimečných situacích, jestliže to zdravotní stav nebo povaha onemocnění pacienta vyžadují, je zdravotnický pracovník oprávněn sdělit informace, které jsou nezbytné k zajištění této péče nebo pro ochranu jejich zdraví osobám, které budou o pacienta osobně pečovat. O tuto situaci se však zřejmě ve Vašem případě nejednalo.

O tom, že byla informace podána (ať už na základě kteréhokoliv důvodu uvedeného výše), provede ošetřující zdravotnický pracovník záznam do zdravotnické dokumentace.

 

Na informace o zdravotním stavu se vztahuje i zákon o ochraně osobních údajů, podle něhož jsou takové informace citlivým osobním údajem. Pokud při zpracování citlivých osobních údajů právnická osoba nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů, dopustí se správního deliktu, za který lze uložit pokutu do výše 10 000 000 Kč. Podrobnější informace by Vám však mohli sdělit na Úřadě pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí výsledků jiné osobě by také mohlo být posouzeno jako porušení povinné mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se zdravotnický pracovník dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Porušení této povinnosti může být sankcionováno jako správní delikt pokutou až do výše 1 000 000 Kč.


Zákonného zástupce nezletilého poznáte nejlépe na základě rodného listu nezletilého a občanského průkazu zákonného zástupce, popř. pouze občanského průkazu zákonného zástupce, pokud je v něm dítě uvedeno.

U zletilých osob zbavených způsobilosti k právním úkonům je jejich zákonným zástupcem soudem ustanovený opatrovník. Opatrovník se nejlépe prokáže usnesením soudu o jeho ustanovení zákonným zástupcem dané osoby.

Vaše Férová nemocnice

25.2.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS