Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Výmaz ze zdravotnické dokumentace

Dobrý den,

když někdo v mládí pochybil a z hlouposti zkusil drogy, zjistil že s tím chce zkoncovat a nastoupil dobrovolně léčbu, úspěšně a od té doby žije bez problémů. Ovšem po dosažení dospělosti a s přechodem k praktickému lékaři pro dospělé to řekl svému lékaři - diagnozu, že toto absolvoval a doktor to také do dokumentace zaznamenal. Teď však, po deseti letech, by rád měl tento prohřešek odtamtud pryč, aby s ním ta informace nešla dál, při např. žádostech o výpisu ze zdravotní dokumentace pro potencionálního zaměstnavatele. Neexistuje na to nějaká promlčení doba, na tyhle hříchy z mladí, po uplynutí dospělosti?

Diana

Odpověď:

Dobrý den,

zdravotní dokumentace musí být podle zákona o zdravotních službách vedena úplně, pravdivě a čitelně. Pokud Váš zdravotní stav uvedený v dokumentaci souhlasí se skutečností, nebude možné takový záznam z dokumentace odstranit. 

Možnosti odstranění nebo oprav dokumentace jsou zaměřeny pouze na nepravdivé či technicky špatně zaznamenané skutečnosti. Zdravotnická dokumentace slouží k tomu, aby lékař věděl veškeré informace o pacientovi (např. pro to, aby věděl, které léky by vám neměl předepisovat, protože mohou být návykové).

Pokud se domníváte, že zápisem do zdravotnické dokumentace došlo k zásahu do Vašich práv, můžete využít možností, které Vám dává zákon o ochraně osobních údajů, a to:

  • práva požádat lékaře nebo zdravotnické zařízení o vysvětlení podle § 21 odst. 1 písm. a),
  • nebo práva požadovat po lékaři nebo zdravotnickém zařízení odstranění takto neoprávněně vzniklého stavu podle § 21 odst. 1 písm. b), zejména může požadovat o provedení opravy nebo doplnění osobních údajů.

Důležit však je, že obsah zdravotnické dokumentace je lékařské tajemství. Lékař o vaší minulosti nesmí mluvit s dalšími lidmi či sdělovat tyto citlivé informace dál bez vašeho svolení. Více o mlčenlivosti a výjimkách se dozvíte v zodpovězených dotazech na našich stránkách. Při potvrzení o zaměstnání lékaři většinou vyplňují formulář, který Vám dá budoucí zaměstnavatel, popř. píší posudek, do kterého uvádějí pouze relevantní informace, lékař by do něj neměl uvádět citlivé informace, které se k zaměstnání vůbec nezvtahují.

Pokud lékař nebude vaše požadavky jako pacienta respektovat a vaši minulost bude zveřejňovat tak, že poruší lékařské tajmenství, mohlo by se jednat o závažné porušení vašich práv a věc by bylo řešit soudně žalobou na  ochranu osobnosti. Pokud by k takové situaci došlo, doporučovali bychom vám vše nejprve řešit smírně a na případný soudní spor vyhledat pomoc advokáta.

V takové situaci byste také mohli zvážit podání stížnosti profesní komoře, u které je váš lékař členem, tedy České lékařské komoře. Ta poté vyvodí odpovídající důsledky. Další informace k podání stížnosti a její vzor naleznete zde na našich internetových stránkách.

Pokud nemáte důvěru ve Vašeho lékaře, můžete si zvolit jiného lékaře.

Vaše férová nemocnice

18.10.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS