Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Výpis ze zdravotnické dokumentace - smyšlené diagnózy

Dobrý den,

ráda bych se informovala, jak je možné řešit následující situaci.
Příští měsíc mě čeká vstupní prohlídka do nového zaměstanání po VŠ, kde vyžadují výpis ze zdravotnické dokumentace mého praktického lékaře. Výpis jsem si vyžádala a dostala jej, ale diagnózy v něm uvedené naprosto neodpovídají mému zdravotnímu stavu - ve zprávě je uvedena porucha přizpůsobení, depresivní až úzkostná porucha, neurastenie, dráždivý tračník, tetanie.
Je pravda, že navštěvuji psychiatra, ale jsem u něj vedena s tou nejslabší formou anxiozni neurozy, která je naprosto pod kontrolou.
Když můj psychiatr viděl výpis od praktického lékaře s výše uvedenými diagnózami, zděsil se a netuší, kde toto paní doktorka vzala. Navíc od mého psychiatra zprávu nikdy neviděla, na jiná vyšetření mě taky nikdy neposlala - např. na neurologii nebo gastro, aby se potvrdil dráždivý tračník atd.
Je jasné, že pokud lékař u vstupní prohlídky uvidí tyto diagnózy, do nového zaměstnání mě zřejmě nepřijmou.
Mohla bych také změnit praktického lékaře, ale ten opět dostane výpis s těmito smyšlenými diagnózami, tudíž jeho zpráva asi také bude toto obsahova.
Netšuším, jak tuto situaci řešit.
Budu vděčná na váš pohled a názor.
Děkuji.
I.

ivovyto

Odpověď:

Dobrý den,

podobná otázka již byla řešena např. zde. Právo na změnu lékařem do zdravotnické dokumentace zapsaných údajů nevyplývá ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a není upraveno ani vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Uvedení Vámi popisovaných nepravdivých údajů by však mohlo být bráno jako neoprávněný zásah do práva pacienta ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ustanovení § 10 tohoto zákona uvádí, že správce nebo zpracovatel osobních údajů dbá při zpracování osobních údajů na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

V této souvislosti je také nutné uvést, že obdobná práva přímo ve vztahu k pacientům a zdravotnické dokumentaci vyplývají z článku 4.5 Deklarace o prosazování práv pacientů v Evropě, vydané v roce 1994 regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace. Tento článek stanoví, že pacienti mají právo žádat o opravu, vymazání, upřesnění nebo aktualizaci osobních údajů nebo zdravotní dokumentace, která se jich týká, pokud jsou nepřesné, neúplné, nejednoznačné nebo zastaralé nebo se netýkají diagnózy, léčby a ošetřování. V případě této deklarace se však jedná o právně nezávazný dokument, jeho primární úlohou je sloužit jako inspirace pro zákonodárce při práci na vnitrostátních právních normách. Není tedy možné se bez dalšího práv v ní zakotvených dovolávat. Výslovné zakotvení výše uvedeného práva v této deklaraci by však mohlo slouzit jako významný podpůrný argument v případě sporu.

Nejúčelnějším se tak ve Vámi nastíněném případě jeví postup podle zákona o ochraně osobních údajů. V případě, kdy se pacient domnívá, že údaje zapsané do zdravotnické dokumentace poškozují jeho práva, je v souladu s ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) tohoto zákona oprávněn požádat lékaře o vysvětlení nebo podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) požadovat provedení opravy nebo doplnění těchto osobních údajů. Pokud by lékař takovému požadavku nevyhověl, má pacient podle výše uvedeného zákona právo se v dané věci obrátit s podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. K tomuto postupu naleznete více informací zde. Krajní možností by pak, v případě že nedojde k nápravě na základě výše uvedeného, mohlo být také podání žaloby na ochranu osobnosti u příslušného soudu.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice.

30.3.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS