Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zdravotní karta pacienta po úmrtí lékaře

Dobrý den,
co mám dělat, když můj praktický lékař zemřel a ordinaci nikdo nepřevzal a já nemám a ani nevím, kde mám vzít svojí kartu...? Našla jsem si nového lékaře a zrovna bych od něj potřebovala potvrzení do autoškoly a tu kartu po mě chce...
Děkuji

Kamii31

Odpověď:

Dobrý den,

zemřel-li Váš lékař a nikdo po něm nepokračoval v poskytování zdravotních služeb, je ten, kdo žil se zemřelým ve společné domácnosti, nebo osoba mu blízká, jiná osoba, která přišla jako první do styku se zdravotnickou dokumentací, povinen oznámit neprodleně úmrtí poskytovatele příslušnému správnímu orgánu a zajistit zdravotnickou dokumentaci tak, aby byla chráněna před nahlížením nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami nebo ztrátou. Poté správní orgán neprodleně zabezpečil zdravotnickou dokumentaci tak, aby byla chráněna před nahlížením nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami nebo ztrátou, na dobu, než si pacient zvolí nového poskytovatele. Ve Vašem případě bude správním orgánem, na nějž se máte obracet odbor zdravotnictví místně příslušného krajského úřadu, viz např. zde.

V tuto chvíli máte právo podat žádost správnímu orgánu, aby předal Vaši zdravotnickou dokumentaci nově zvolenému lékaři, nebo můžete zvoleného lékaře požádat, aby to za Vás učinil on. V žádosti je třeba uvést jméno, popřípadě jména, příjmení pacienta, jeho rodné číslo, je-li přiděleno, nebo datum narození, adresa místa trvalého pobytu pacienta nebo místo hlášeného pobytu na území České republiky, popřípadě adresa bydliště mimo území České republiky, a identifikační údaje zvoleného poskytovatele.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

10.5.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS