Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zdravotnická dokumentace po smrti lékařky je v držení cizí osoby

Dobrý den,

Má původní lékařka zemřela, má zdravotnická dokumentace zůstala v jejím archivu, který její muž nelékař odmítá zpřístupni krajskému úřadu. Má zdravotnická dokumence je uložená ve sklepě cizího člověka. Krajský úřad i přes mé výzvy pouze krčí rameny.

Nečinností úřadu a jednáním manžela zesnulé se cítím poškozená a chci náhradu, ale neví jak ji vyčíslit a jak se jí domoci.

Děkuji

Eliska H.

Odpověď:

Dobrý den,

s Vaším podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, do svého podnětu uveďte, že jak manžel zesnulé lékařky, tak krajský úřad se dopouští porušení povinností uložených jim ve vztahu ke zpracování osobních údajů obsažených ve zdravotnické dokumentaci zákonem o zdravotních službách viz zde (§ 56 a násl.).

Krajský úřad má povinnost zajistit převzetí zdravotnické dokumentace, na tuto povinnost nelze rezignovat, zvažte zda nepodat návrh na ochranu proti nečinnosti správního orgánu dle správního řádu (viz zde). Podnět na ochranu proti nečinnosti krajského úřadu ve věci zdravotnické dokumentace pravděpodobně podáte Ministerstvu zdravotnictví.

Domníváme se, že postup manžela zesnulé lékařky může naplňovat skutkovou podstatu zatajení cizí věci (viz zde), zvažte proto, zda nepodat podnět na Policii ČR.

Co se týče náhrady nemajetkové újmy, sdílíme Váš názor o obtížnosti jejího vyčíslení. Náhrady se budete moci domáhat jak po manželovi, tak po krajském úřadu, který se nejspíše dopustil nesprávného úředního postupu a dopadá tak na něj zákon o odpovědnosti státu za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem (viz zde). Pokud se pro postup vymáhání náhrady nemajetkové újmy rozhodnete, pravděpodobně Vás čeká soudní spor, v takovém případě Vám doporučujeme obrátit se na advokáta, jejich seznam naleznete zde.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

12.5.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS