Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Ztracená dokumentace

Dcera potřebovala před 2 měsíci zdravotní dokumentaci, sestřička nám oznámila, že se karty ztratily, asi před malováním. Dodnes se nenašly. Chtěla bych poradit, co máme dělat? Nelíbí se mi, že je někdo zcizil a že je může někdo zneužít. Máme právo se bránit? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

V minulosti jsme zodpověděli podobný dotaz: Sankce za špatné vedení zdravotnické dokumentace.

K již uvedenému lze sdělit, že ve Vašem případě se mohlo jednat ze strany lékaře o správní delikt podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podnikající fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel osobních údajů dopustí správního deliktu tím, že při zpracování osobních údajů nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů. Za to hrozí pokuta až do výše 5 milionů korun a v případě ohrožení citlivých údajů, což jsou údaje o zdravotním stavu, dokonce dvojnásobek.

Lékař měl totiž jako správce a zpracovatel osobních údajů povinnosti stanovené tímto zákonem, zejména v tomto případě byl povinen:

  • přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů,
  • zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy,
  • v rámci těchto opatření posuzovat rizika týkající se plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům, zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování, zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.

Při podezření, že byly osobní údaje zpracovávány v rozporu se zákonem, můžete lékaře jakožto správce a zpracovatele osobních údajů požádat o vysvětlení a rovněž požadovat odstranění závadného stavu. Pokud této žádosti lékař nevyhoví, nebo nemůže vyhovět, má osoba právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud osobě vznikla v důsledku zpracování osobních údajů nemajetková újma, je možné uplatňovat nárok v rámci ochrany osobnosti.

Vaše Férová nemocnice

15.6.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS