objevila v médiích. Zde se jedná o rodiče,…" /> Nezjištěná kontraindikace důvodem pro neudělení pokuty? | Aktuality
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

19.1.2009Nezjištěná kontraindikace důvodem pro neudělení pokuty?

Otázka očkování se dnes opět objevila v médiích. Zde se jedná o rodiče, kteří by očkovat chtěli, ale není čím, neboť stát nezajistil dostatek vakcín. Kvůli opožděné dodávce vakcín budou údajně některé „rozočkované“ děti muset dostat injekce znovu třikrát po sobě. Na druhou stranu pak existují rodiče, kteří očkovat nechtějí, i když by bylo čím.

Rodiče, kteří odmítají očkovat svoje dítě ať už proti jediné nemoci nebo úplně, musí počítat s pokutou od hygienické stanice. Tato pokuta se navíc uděluje oběma rodičům a celková částka se pro rodinu může vyšplhat až na dvacet tisíc korun plus dva tisíce za náklady řízení. Jedinou výjimkou z povinnosti nechat dítě očkovat je zjištěná imunita proti infekci nebo kontraindikace, tedy nepříznivý zdravotní stav, pro který nemůže být očkování provedeno.

Rodiče z Prahy se rozhodli neočkovat svoje druhé dítě kvůli alergickým reakcím a oslabené imunitě po očkování u svého prvního syna a z důvodu výskytu rakoviny v rodině. Rodiče se dočetli, že očkování může v některých případech rakovinu spustit. Hygienická stanice jim za nesplnění povinnosti udělila pokutu a úhradu nákladů řízení v maximální výši, tedy dvacet dva tisíc korun. Rodiče se proti udělení pokuty odvolali k Ministerstvu zdravotnictví, které rozhodnutí zrušilo s odůvodněním, že nebylo zjištěno, zda dítě nemělo kontraindikaci očkování. Chlapec se totiž nepodrobil žádnému vyšetření, které by kontraindikaci vyloučilo. Z tohoto důvodu se věc vrátila zpět hygienické stanici, která přestupkové řízení zastavila s poměrně kuriózním odůvodněním:

„V současné době nelze provést u nezletilého odborné vyšetření, kterým by bylo možné zjistit, jaký byl jeho zdravotní stav v době, kdy se měl příslušným očkováním podrobit a zjistit, zda kontraindikaci očkování měl nebo neměl. Není možné tedy prokázat, zda byly dány liberační důvody pro zproštění nezletilého povinnosti podrobit se očkování. Proto nelze ani prokázat, zda se zákonní zástupci nezletilého dopustili přestupku na úseku zdravotnictví.“

Zdá se tedy, že chybějící vyšetření kontraindikace může být pro hygienickou stanici důvodem pro to, aby upustila od pokutování rodičů. V jakých případech? To se již z rozhodnutí hygienické stanice nedozvíme.

 
zpět na přehled aktualit
 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS