Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Invalidní důchod

Invalidní důchod je dávkou vyplácenou Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ), jež náleží pojištěncům, kteří kromě jiného dosáhli potřebnou dobu pojištění, a jejich dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav omezuje jejich pracovní schopnost.

Současná právní úprava rozlišuje tři stupně invalidního důchodu v závislosti na poklesu pracovní schopnosti. Jestliže pracovní schopnost poklesla

  • nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
  • nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
  • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení, jejichž posudkový lékař následně prověří zdravotní stav žadatele (s ohledem na práci, kterou žadatel vykonává či vykonával, a jiné relevantní okolnosti) a rozhodne o jeho nároku na stupeň invalidního důchodu.

Často kladené otázky

Může mi Férová nemocnice (Ligy lidských práv) říct, jaké mám šance na přiznání invalidního důchodu? zobrazit odpověď
Kde získám všechny informace o invalidním důchodě? zobrazit odpověď
Kdy mám nárok na invalidní důchod? zobrazit odpověď
Jaká je délka potřebné doby pojištění? zobrazit odpověď
Co znamená pojem „dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav“? zobrazit odpověď
Jaké rozlišujeme stupně invalidního důchodu? zobrazit odpověď
Jak se určuje procentní pokles pracovní schopnosti? zobrazit odpověď
Jak podat žádost o invalidní důchod? zobrazit odpověď
Jaké doklady potřebuji předložit při žádosti o invalidní důchod? zobrazit odpověď
Můžu někoho zmocnit, aby podal žádost o invalidní důchod za mě? zobrazit odpověď
Potřebuji doporučení obvodního lékaře, když chci zažádat o invalidní důchod? zobrazit odpověď
Kdo rozhoduje o přiznání (změně stupně) invalidního důchodu? zobrazit odpověď
Do kdy musí být rozhodnuto o žádosti o přiznání (změnu stupně) invalidního důchodu? zobrazit odpověď
Jak postupovat v případě, že dochází k průtahům při rozhodování o přiznání (změnu stupně) invalidního důchodu? zobrazit odpověď
Jak postupovat, když nesouhlasím s rozhodnutím o invalidním důchodu? zobrazit odpověď
Jak napsat námitky proti rozhodnutí o invalidním důchodu? zobrazit odpověď
Jak postupovat, když nesouhlasím s rozhodnutím o námitkách? zobrazit odpověď
Mohu zažádat o přiznání (změnu stupně) invalidního důchodu, když mi už byl jednou odebrán (nepřiznán)? zobrazit odpověď
Jak často mohu žádat o přiznání (změnu stupně) invalidního důchodu? zobrazit odpověď
Jak často dochází k posuzování zdravotního stavu poživatelů invalidního důchodu? zobrazit odpověď
Jak postupovat v případě, že dojde k odebrání invalidního důchodu nebo přeřazení do jiné skupiny? zobrazit odpověď
Jak se vyplácí invalidní důchod? zobrazit odpověď
Je možné pobírat invalidní důchod a zároveň pracovat? zobrazit odpověď
Co znamená, že jsem se adaptoval na svůj zdravotní stav? zobrazit odpověď
Mám právo na nemocenské, když pobírám invalidní důchod? zobrazit odpověď
Jak vypočíst výši invalidního důchodu? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Zákon č. 582/1991 Sb., o provádění sociálního zabezpečení

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 5.2.2013

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS