Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Promlčení náhrady škody na zdraví

Určování výše náhrady škody na zdraví upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který zrušil tzv. „tabulky“ a nyní upravuje tuto otázku samostatně. Stanovuje, že odškodnění má plně vyvažovat bolesti a další vzniklé nemajetkové újmy. Pokud by poškození zdraví mělo za následek ztížení Vašeho společenského uplatnění, např. nemohli byste dále vykonávat svou práci, máte nárok, aby byla zohledněna i tato skutečnost. Výslednou částku máte právo sám navrhnout a obhájit. V případě, že takto nepůjde částku stanovit, určí její výši soud podle svého uvážení.

Délka promlčecí lhůty náhrady škody na zdraví je tříletá a počíná běžet ode dne, kdy se dozvíte o vzniklé škodě a také kdo za ni odpovídá.

Pokud by k promlčení již došlo, můžete se i přesto pokusit s nemocnicí na náhradě škody dohodnout, avšak zaplatila by Vám pouze dobrovolně, nemohla by k tomu být donucena, pokud u soudu namítne prmlčení nároku.

 

poslední aktualizace: 29.4.2014

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS