Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Souhlas pacienta

Každý lékařský zákrok musí být až na stanovené výjimky proveden se souhlasem pacienta. Tento souhlas musí být informovaný, což znamená, že pacient by měl být před jeho udělením řádně poučen. „Souhlasem“ pacient dává svolení k zásahu do svého těla, a to v souladu s informacemi, které mu byly poskytnuty v poučení. Obvykle souhlasí pacient ústně. U drobnějších zákroků může pacient poskytnout souhlas také tak, že výkon bez námitek strpí (např. sám nastaví ruku k injekci). U závažnějších operací a vyšetření, nebo tam, kde to přímo stanoví zákon, je nutný souhlas písemný.

Pacient má právo kdykoliv provedení lékařského zákroku odmítnout. V takovém případě si od něj lékař musí vyžádat písemné potvrzení tzv. negativní revers. Ještě před jeho podpisem však musí být poučen o svém zdravotním stavu, o výkonu, který odmítá, a o možných následcích tohoto odmítnutí.

Často kladené otázky

Co musí obsahovat odmítnutí zákroku tzv. negativní revers? zobrazit odpověď
Kdy je možné pacienta léčit bez jeho souhlasu? zobrazit odpověď
Kdy je možné pacienta hospitalizovat bez jeho souhlasu? zobrazit odpověď
Je lékař zproštěn odpovědnosti za zákrok, když s ním pacient souhlasil? zobrazit odpověď
Co je to lege artis? zobrazit odpověď
Co dělat, pokud nebyl pacient řádně poučen o provedeném zákroku? zobrazit odpověď
Může lékař pacientovi neříct celou pravdu o jeho diagnóze? zobrazit odpověď
Co je to pozitivní revers? zobrazit odpověď
Může pacient vzít svůj souhlas se zákrokem zpět? zobrazit odpověď
Kdy je souhlas se zákrokem neplatný? zobrazit odpověď
Může pacient nechat rozhodnutí, zda dát souhlas se zákrokem, na lékaři? zobrazit odpověď
Může nezletilý pacient nebo pacient omezený ve svéprávnosti k právnímu jednání týkajícím se zdravotní péče udělit sám informovaný souhlas či nesouhlas se zákrokem? zobrazit odpověď
Může lékař operaci rozšířit a provést také další zákrok, ke kterému nemá od pacienta souhlas? zobrazit odpověď
Kdy musí být souhlas s léčbou v písemné podobě? zobrazit odpověď
Je potřeba souhlasu obou nebo jen jednoho z rodičů nezletilého pacienta? zobrazit odpověď
Může pacient určit osoby, které budou o jeho zdravotním stavu rozhodovat, pokud bude např. v bezvědomí? zobrazit odpověď
Má pacient právo obdržet kopii informovaného souhlasu, který podepsal? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 31.7.2017

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS