Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

11.1.2010Od nového roku dochází ke změně invalidních důchodů

Od 1. ledna 2010 dochází k výrazným změnám v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Tyto změny se ve velké míře dotýkají také invalidních důchodů. Zásadní novinkou je, že od nového roku se již invalidní důchody nedělí na plný a částečný, ale existují tři stupně invalidity, od kterých jsou odvozena také tři dávková pásma.

Kromě toho však nová právní úprava přinesla změny, které umožní žadatelům o důchod v řízení lépe prosazovat svá práva na důchod. Vyhláška nyní na rozdíl od dřívějšího znění podrobně stanovuje, co přesně musí být obsahem lékařského posudku. Žadatel o invalidní důchod tak nebude trpět nedostatkem informací, jak tomu často bývalo dříve. Toto opatření povede k tomu, že žadatel o důchod bude mít dostatečné množství informací, aby mohl zvážit, zda s rozhodnutím souhlasí nebo se proti němu začne bránit.

K témuž cíli směřuje také výslovně zakotvená povinnost okresní správy sociálního zabezpečení předat nebo zaslat žadateli stejnopis lékařského posudku. Tato povinnost se dříve ze zákona pouze dovozovala a stávalo se, že posudek žadateli předán nebyl. Výslovná úprava v zákoně by však této praxi měla zabránit a v konečném důsledku žadatelům pomoci lépe posoudit své možnosti při využití opravných prostředků.

Opravných prostředků se týká další významná změna v řízení o invalidních důchodech. Do konce roku 2009 byla jedinou možností obrany proti nepřiznání invalidního důchodu žaloba k soudu. Od nového roku však existuje nový opravný prostředek, kterým je podání námitek. Ten byl zaveden s cílem umožnit přezkoumání rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ještě před podáním žaloby. Námitky se podávají u České správy sociálního zabezpečení a to do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Teprve po neuspokojivém vyřízení námitek může přijít na řadu podání žaloby.

Více o změnách v posuzování invalidity se dočtete na letáku  České správy sociálního zabezpečení případně v jejich dalších materiálech.

 
zpět na přehled aktualit
 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS