Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

22.12.2008Povinné registrace novorozenců

V listopadu se v médiích objevila zpráva o povinných registracích novorozenců  u pediatrů. Toto opatření do návrhu zákona o zdravotních službách prosadila ministryně pro menšiny a lidská práva Džamila Stehlíková s cílem snížit počet týraných dětí. Dále ministryně plánovala sankce pro rodiče, kteří by s dítětem nechodili na preventivní prohlídky. Dosud nebyly registrace dítěte u pediatra ani preventivní prohlídky povinné.

Smysl tohoto opatření kritizovali někteří dětští lékaři s poukazem na to, že problém týraných dětí se tímto neřeší. Zároveň zpráva vyvolala v některých lidech obavu, že může dojít k represi tzv. alternativních rodin. Vyvstávaly otázky, jak to bude s registrací například při porodech doma a jaké sankce budou hrozit. Přesné znění ustanovení upravujícího povinné registrace nebylo známo.

Mezitím návrh zákona  dorazil do Poslanecké sněmovny. Z jeho § 46 odst. 3 vyplývá, že porodnice budou mít povinnost sdělit informaci o propuštění dítěte pediatrovi, pokud ho matka uvede. Sankce za porušení ve formě pokuty hrozí pouze porodnici. Zákon neupravuje žádné povinnosti a sankce u pediatra nebo rodičů dítěte, ani nestanoví povinnost docházet na preventivní prohlídky. Je otázka, zda v tomto znění má vůbec úprava smysl. Kdyby se však zpřísnila, je tu zase otázka souladu s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně. Podle ní je totiž rozhodování o lékařské péči u dítěte právem rodičů.

 
zpět na přehled aktualit
 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS