Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

27.8.2018Projekt IMPAIR

Liga lidských práv se v předcházejících dvou letech podílela na projektu zabývajícím se právy osob s duševním onemocněním v rámci trestního řízení. Cílem výzkumu, na kterém spolupracovaly také neziskové organizace z Rakouska, Litvy, Slovinska a Bulharska, bylo zjistit, zda jsou adekvátně zajištěna práva osob s duševním onemocněním, a to s ohledem na jejich zvláštní potřeby.

Postavení osob s duševním onemocněním v trestním řízení je totiž značně ztížené. Nemoc jim často nedovolí pochopit instrukce, které dostávají v jednotlivých fázích trestního řízení, a oni se tím pádem mohou dostat do situace, kdy neví, co se s nimi děje. Nemají tušení, z čeho jsou obviněni, jaká jsou jejich práva a jak se mohou efektivně bránit. Právní terminologií je možné takový stav definovat jako nemožnost se efektivně účastnit na řízení.

Organizace podílející se na výzkumu provedly nezbytnou analýzu právních úprav účastnících se států, rozhovory s osobami, které trpí duševním onemocněním a které si prošly trestním řízením a s odborníky, kteří jsou v rámci trestního řízení na opačné straně – státní zástupci, policisté, posudkoví lékaři. Na základě zpracovaných dat vznikl hlavní výstup projektu, příručka, která shrnuje zásadní nedostatky právních úprav jednotlivých států, doporučení pro implementaci a návod pro postup při jednání s těmito osobami během trestního řízení (příručku naleznete zde: http://llp.cz/dustojnost_v_rizeni/).

První část zmiňované příručky se zabývá definováním základních nedostatků systému. Pravděpodobně nejzávažnějším nedostatkem, který byl v rámci projektu identifikován, je skutečnost, že orgány činné v trestním řízení ve většině případů vůbec nezjistí, že daná osoba trpí duševním onemocněním. V návaznosti na tento fatální nedostatek je pak s takovými osobami nevhodně zacházeno hned od počátku řízení. Jak se na základě provedených šetření ukázalo, takzvaní zranitelní pachatelé, což je označení, které bylo v rámci projektu využíváno pro trestně stíhané trpící duševním onemocněním, nejsou schopni uchopit kontext trestního řízení tak, jako běžní pachatelé.

Otázkou však stále zůstává, jakým způsobem by jim měla být jednotlivá poučení formulována, aby bylo zajištěno, že uvedeným informacím porozumí. V rámci projektu padly různé náměty. Největší potenciál má pravděpodobně obrázková forma poučení, která by jednotlivá práva a povinnosti plynoucí z účasti na trestním řízení vykládala formou komiksu. Další variantou, která se nabízí, je podání instrukcí za pomocí videa. Obdobná instruktážní videa jsou využívána ve Velké Británii. Inspirace by se tím pádem dala čerpat odtud.

Aby však bylo možné tyto inovace využít, je nezbytné zranitelnost pachatele nejprve identifikovat. Jedním z hlavních důvodů toho, že není zranitelnost identifikována včas anebo dokonce vůbec, je nedostatek institucionalizované spolupráce mezi profesionálními subjekty jako jsou soudci, státní zástupci a vězeňský personál. Většina spolupráce mezi těmito orgány probíhá v současnosti na individuálním základě. Jako vhodný vzor pro posílení spolupráce mezi profesionálními subjekty slouží národní kulaté stoly, které proběhly ve všech účastnických zemích a na kterých se sešly zainteresovaní odborníci napříč profesemi.

Nedostatečná spolupráce bohužel není jediným problémem na poli profesionálů působících v trestním řízení. Zcela zásadní nedostatky byly zjištěny také co odbornosti a počtu znalců v oblasti psychologie a psychiatrie a právních zástupců z úřední povinnosti. Problémy s nedostatkem specializovaných lékařů mají také věznice, které nejsou schopny zranitelným pachatelům poskytnout adekvátní péči. Počty lékařů se nenavyšují snadno, jako řešení se ale nabízí varianta zavedení specializovaného oboru forenzní psychiatrie a psychologie do učebních osnov. 

Vhodnou výuku by měli podle příručky absolvovat také již praktikující odborníci, kterým v současnosti obecně chybí znalosti týkající se zacházení s osobami s duševním onemocněním. Proto by bylo vhodné zavést školení, která by policistům, soudcům a státním zástupcům usnadnila práci s osobami s duševním onemocněním.

 

 

 

 

 

 
zpět na přehled aktualit
 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS