Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

4.6.2009Státy mají povinnost zohlednit práva lidí se zdravotním postižením

Ve svém dubnovém rozsudku Glor proti Švýcarsku Evropský soud pro lidská práva dospěl k závěru, že došlo k diskriminaci pana Glora tím, že při rozhodování o poplatku za neabsolvování povinné vojenské služby nebylo zohledněno jeho postižení. Soud zde poprvé v historii odkázal také na novou Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Panu Glorovi nebylo pro jeho zdravotní postižení umožněno absolvovat povinnou vojenskou službu, přestože si  sám přál ji nastoupit, a z tohoto důvodu měl zaplatit poplatek za vyhnutí se vojenské službě. Civilní službu pan Glor také absolvovat nemohl, protože ta je vyhrazena pro osoby, které odmítají vojenskou službu pro své přesvědčení.

Štrasburský soud dospěl k závěru, že postup švýcarských orgánů byl diskriminační, neboť nezohlednily postižení pana Glora a nenabídly mu v rámci armády místo, který by vyžadovalo méně fyzické námahy a které by tak pan Glor mohl zastat. Soud zároveň poukázal na praxi v dalších evropských zemích, kde je běžné, že rekrutovány mohou být také osoby se zdravotním postižením.

Další informace včetně odkazu na text rozhodnutí ve francouzštině najdete na stránkách Mental Disability Advocacy Center.

 
zpět na přehled aktualit
 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS