Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Souhlas s péčí u dítěte

I u dětí a nezletilých platí pravidlo, že jakýkoli zákrok v oblasti zdravotní péče včetně vyšetření a preventivních zákroků je možné provést pouze na základě svobodného souhlasu poskytnutého po řádném poučení. Tento souhlas poskytují zpravidla zákonní zástupci, nejčastěji rodiče, ale mohou jej poskytnout také samotné děti, pokud k tomu mají dostatečnou volní a rozumovou vyspělost.

V praxi to znamená, že i nezeltilý pacient nmůže platně souhlasit se zákrokem, aniž by u toho nebyl jeho rodič či jiný zákonný zástupce, pokud je schopen pochopit postatu tohoto zákroku, a jeho důsledky.

Často kladené otázky

Může nezletilý pacient udělit sám informovaný souhlas či nesouhlas se zákrokem? zobrazit odpověď
Je nutné, aby souhlas poskytli oba rodiče? zobrazit odpověď
Jaký význam má názor nezletilého při provádění zákroku? zobrazit odpověď
Může být proveden nezletilému zákrok přes nesouhlas rodičů? zobrazit odpověď
Jsou i jiné osoby než rodiče, například babička nebo učitel, oprávněny udělit souhlas za nezletilého? zobrazit odpověď
Co může lékař dělat, když podle jeho názoru rodiče nejednají v nejlepším zájmu dítěte? zobrazit odpověď
Kdo zná nejlepší zájem dítěte, rodiče nebo lékař? zobrazit odpověď
Co dělat, když jeden rodič se zákrokem souhlasí a druhý ne? zobrazit odpověď
Může nezletilá dívka dát souhlas k předepsání antikoncepce nebo k umělému přerušení těhotenství i bez vědomí rodiče? zobrazit odpověď
Jakým způsobem by se mělo posuzovat, zda je jednání rodičů v nejlepším zájmu dítěte? zobrazit odpověď
Jaká je odpovědnost lékaře v případě, že rodiče rozhodnou v rozporu s jeho odborným názorem? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Úmluva o právech dítěte
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 17.3.2013

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS