Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Práva rodičů, kontakt s dítětem

Rodiče jsou nositelé práv a povinností ve vztahu k dítěti. V prvé řadě jsou zákonnými zástupci dítěte a mají tak právo činit za dítě právní úkony, ke kterým není samo způsobilé. To se týká i rozhodování o zdravotní péči. Rodiče tedy mají právo na poskytnutí veškerých informací týkajících se dítěte (jeho zdravotního stavu, stanovené diagnózy, navrhované léčby apod.). Zásadně platí, že na rozhodování o dítěti se podílí oba rodiče, pouze v běžných záležitostech může rozhodovat každý z rodičů samostatně. Práva rodičů (rodičovská zodpovědnost) mohou být omezena pouze rozhodnutím soudu v zákonem vymezených případech.

Často kladené otázky

Jak souvisí „zájem dítěte“ s nepřetržitým kontaktem s rodiči? zobrazit odpověď
Může lékař sdělit informace o zdravotním stavu dítěte rodiči, kterému nebylo dítě svěřeno do péče? zobrazit odpověď
Co dělat, když rodič brání v návštěvě hospitalizovaného dítěte druhému rodiči? zobrazit odpověď
Může jeden z rodičů zakázat poskytování informací o zdravotním stavu dítěte druhému rodiči? zobrazit odpověď
Může nemocnice kontakt rodiče s dítětem omezit návštěvní dobou, nebo na denní pobyt? zobrazit odpověď
Musí lékař poskytnout informace rodiči i v případě, že si to nezletilé dítě nepřeje? zobrazit odpověď
Kdy je pobyt rodiče s hospitalizovaným dítětem hrazen ze zdravotního pojištění? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Úmluva o právech dítěte
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 20.6.2012

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS