Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Lékařské tajemství

Jednou z nejpodstatnějších povinností každého zdravotnického pracovníka je zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v přímé souvislosti s výkonem zdravotnického povolání. Mlčenlivost musí být zachována jak o skutečnostech medicínského tak nemedicínského charakteru. Lékař ani ostatní zdravotnický personál nesmí poskytovat informace o diagnóze („pacient má zápal plic“), o léčebných postupech („pacient čeká na operaci žlučníku“), či o rodině a osobním životě („pacient se rozvádí“).

Povinnost mlčet je časově neomezená. To mimo jiné znamená, že například zdravotní sestra musí mlčenlivost zachovávat, i když už jako zdravotní sestra nepracuje. Rovněž povinnost mlčenlivosti trvá i v případech, kdy pacient ke kterému se vztahuje, již nežije.

Často kladené otázky

Kdo všechno je vázán povinností mlčenlivosti? zobrazit odpověď
Kdy lékař není povinnou mlčenlivostí vázán? zobrazit odpověď
Může lékař sdělit informace o pacientovi médiím? zobrazit odpověď
Mohou být informace bez souhlasu pacienta poskytnuty také někomu jinému? zobrazit odpověď
Kdy jsou o pacientově stavu informováni příbuzní? zobrazit odpověď
Může být o pacientově stavu informován jeho druh/družka? zobrazit odpověď
Jak může dojít k porušení povinnosti mlčenlivosti? zobrazit odpověď
Má pacient možnost odmítnout přítomnost mediků u svého vyšetření? zobrazit odpověď
Jak může pacient postupovat, pokud lékař poruší povinnost mlčenlivosti? zobrazit odpověď
Musí lékař sdělit veškeré informace o léčbě samotnému pacientovi? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 30.3.2012

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS