Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Regulační poplatky

Regulační poplatky byly zavedeny za účelem omezení plýtvání a zneužívání zdravotních služeb. Regulační poplatky platí pojištěnec, za dítě jeho zákonný zástupce. Způsob výběru záleží na poskytovateli zdravotních služeb. Poplatky zůstávají tomu, kdo je vybírá, tedy lékaři, zdravotnickému zařízení či lékárně. Ti jsou povinni použít je na úhradu nákladů spojených s provozem a modernizaci, aby došlo ke zlepšení kvality poskytování zdravotních služeb.

Pokud výše poplatků, které musí pojištěnec za daný rok uhradit, přesáhne takzvaný ochranný limit 5 000 Kč (u dětí do 18 let a osob starších 65 let 2 500 Kč), jeho pojišťovna mu částku navíc vrátí, a to do 60 dnů od uplynutí čtvrtletí, ve kterém k překročení limitu došlo. Pokud je však daná částka nižší než 50 Kč, uhradí ji pojišťovna až po uplynutí kalendářního roku. Do tohoto limitu se ale započítávají jen některé poplatky.

 

Často kladené otázky

Jaké existují regulační poplatky? zobrazit odpověď
Nejsou regulační poplatky protiústavní? zobrazit odpověď
Jaký je vlastně důvod zavedení regulačních poplatků? Vždyť platíme nemalé částky za zdravotní pojištění, tak proč ještě platit navíc? zobrazit odpověď
Kdo nemusí platit regulační poplatky? zobrazit odpověď
Za co se nemusí platit? zobrazit odpověď
Musí lékaři stanovené poplatky vybírat? zobrazit odpověď
Co všechno se dá započítat do limitu 5000 (případně 2500) Kč? A jak ho můžu sledovat? zobrazit odpověď
Kde se dají najít informace o lécích – o tom, kolik se za ně doplácí a kolik se dá započítat do limitu? zobrazit odpověď
Nemůže dojít zavedením regulačních poplatků k faktickému znemožnění přístupu ke zdravotní péči? zobrazit odpověď
Záleží na tom, služby jakého zdravotnického zařízení využiji, nebo se platí poplatky všude stejně? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, jímž se změnil zákon o veřejném zdravotním pojištění
Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 31.7.2017

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS