Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Veřejné zdravotní pojištění

V České republice stanoví zákon povinnost platit zdravotní pojištění všem, kdo mají trvalý pobyt nebo jsou zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem na území našeho státu. Toto pojištění platí buď pojištěnci sami, jejich zaměstnavatelé, nebo v některých případech stát. Zákon také podrobně stanoví, co všechno se z veřejného zdravotního pojištění hradí. Patří sem léčebná ambulantní a ústavní péče, pohotovostní a záchranná služba, lázeňská péče, závodní preventivní péče, doprava nemocných, posudková činnost i pitva.

Tomu, že si na některou péči musí pojištěnci připlácet, se říká spoluúčast. Nejčastěji a v největší míře se spoluúčast týká léků a zdravotnických prostředků (např. ortézy, obinadla apod.) I přes zavedené regulační poplatky, patří Česká republika k evropským státům s menší spoluúčastí. Plně jsou pojišťovnou hrazena vyšetření a ošetření. Výjimkou je péče dentistů, kde pacient připlácí na lepší plomby, korunky atd. Pojišťovna naopak nehradí kosmetickou chirurgii a tzv. nadstandardní péči.

Často kladené otázky

Neměla by být zdravotní péče bezplatná? Jak je to v Ústavě? zobrazit odpověď
Je možné nějak zjistit, kolik peněz vynaložila pojišťovna na mou zdravotní péči? zobrazit odpověď
Co je to nadstandardní péče? zobrazit odpověď
Kdy je plátcem zdravotního pojištění za pojištěnce stát? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 29.3.2012

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS