Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Chci svůj porod!

Bližší informace

Co je na současném systému péče o těhotné a rodící ženy nevyhovující?

Těhotenská poradna je hrazena pojišťovnami pouze gynekologům a nikoliv porodním asistentkám, které přitom mají plnou kvalifikaci samostatně pečovat o ženy během fyziologického těhotenství. Řada žen s normálním těhotenstvím by přitom raději upřednostnila péči zvolené porodní asistentky, ke které má důvěru a která jim dokáže poskytnout podporu ve zdravém těhotenství a přirozeném porodu. Péče gynekologů je naopak zaměřena na hledání patologií a pokud žena chce využít svého práva a odmítnout některé vyšetření nebo zákrok, často bývá vystavena výhrůžkám, že bude vypovězena z péče.

Porody jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami pouze v porodnicích, kde jsou systematicky porušována práva žen i novorozenců. Často dochází k rutinním lékařským zásahům do přirozeného průběhu porodu a není výjimkou, že bez předchozího poučení a souhlasu ženy. Většina porodnic rutinně odděluje matky od zdravých novorozenců. Celkově péče v porodnicích neodpovídá doporučením Světové zdravotnické organizace. Některé porodnice stále brání dřívějšímu odchodu maminek se zdravými novorozenci domů. Rovněž není respektováno právo ženy na osobu blízkou u porodu a za tuto samozřejmost a psychickou podporu rodičky porodnice vyžadují nemalé úhrady, což nemá v západní Evropě obdoby. V pražských porodnicích vznikl nezákonný systém registrací a ženy s rozběhnutým porodem jsou často odmítány, přestože takový postup zákon neumožňuje.

Volba personálu u porodu oficiálně sice neexistuje, neoficiálně však existuje korupční prostředí a platby za tyto služby „na černo“. Ženy nemají legální možnost rodit v porodnici se svojí porodní asistentkou, kterou si vyberou a které důvěřují, tato možnost je v českých podmínkách výjimečná. Jsou tak nuceny využít péče zcela cizích osob, které jim nemusí „sednout“, což se může negativně odrazit na průběhu porodu. 

Neexistují alternativy, které jsou běžné v zahraničí. Například v Německu a Nizozemí je běžné, že o ženu během těhotenství pečuje zvolená porodní asistentka a zároveň ženu doprovází k porodu do porodnice, kde vede porod. Pouze v případě zjištění komplikací je přivolán lékař. Vzájemná důvěra a vztah mezi rodičkou a porodní asistentkou, který vznikne již během těhotenství, jistě přispívají k lepšímu psychickému stavu ženy při porodu. Tento způsob péče je hrazen ze zdravotního pojištění. Bližší informace o systémech péče v zahraničí naleznete v analýze Ligy lidských práv Péče porodních asistentek mimo porodnice.

U nás úřady v čele s Ministerstvem zdravotnictví brání vzniku porodních domů, kde by fyziologické porody vedly porodní asistentky. Úřady se také snaží zamezovat tomu, aby porodní asistentky pomáhaly ženám u porodů doma, přestože volba místa porodu právem každé ženy. Tato péče je proto pro ženy často nedostupná, ale i když se jim podaří sehnat porodní asistentku, musí si její služby hradit v plné výši samy.

Současný stav je v rozporu s nedávným rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ternovszky proti Maďarsku (ze dne 14. 12. 2010, číslo stížnosti 67545/09). V něm Soud potvrdil, že ženy mají právo na svobodnou volbu místa porodu a právo, aby pro tuto volbu byly vytvořeny právní a institucionální podmínky, které tuto volbu umožní, tedy zajištění dostupné zdravotní péče.

Proč oslovit následující instituce a politiky?

Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že 99 % rodiček je spokojeno s přístupem personálu v porodnicích, neboť v posledních letech neprošetřovalo žádné stížnosti. Ženy, které nerodí v porodnici, podle ministerských úředníků ohrožují sebe i novorozence, přestože neexistuje žádná vědecká studie porovnávající bezpečnost plánovaných fyziologických porodů podle místa porodu. Ministerstvo také dlouhodobě ignoruje porušování práv žen a jejich dětí v porodnicích. Porody doma se snaží ministerstvo potlačovat a kriminalizovat.

Zdravotní pojišťovny nemají informace o tom, že řada jejich pojištěnek si přeje jiný způsob poskytování péče v těhotenství a během porodu, než ten, který je oficiálně hrazený. Přitom by při větším zapojení porodních asistentek do péče o zdravé ženy namísto lékařů mohly pojišťovny ušetřit značné peníze. Pojišťovny by přitom měly zajistit dostupnou zdravotní péči porodních asistentek stejně jako u jiných zdravotních specialistů.

Politici nemají informace o tom, že v České republice dochází k omezování volby žen v otázkách péče v těhotenství a během porodu a porušování jejich práv. Nespokojené ženy většinou ani nenapadne, že by se na ně měly obracet, přitom právě politici by měli mít povědomí o problémech svých voličů a voliček, protože mohou změnit právní úpravu. A právě v brzké době se budou přijímat nové zdravotnické zákony, do kterých je možné práva žen zakotvit.

Potřebujete pomoc?

Otázky týkající se práv těhotných žen, rodiček a dětí při poskytování zdravotní péče rádi zodpoví právníci a právničky Ligy lidských práv v poradně práv pacientů.

Otázky ohledně těhotenství, porodu, kojení a péče o dítě zodpoví zkušené porodní asistentky v poradně Unie porodních asistentek.

V případě, že zvažujete porod mimo porodnici, máte problém s dostupností zdravotní péče během porodu a chcete si na porušení Vašeho práva na svobodnou volbu místa porodu stěžovat u Evropského soudu pro lidská práva, ozvěte se nám – nabízíme Vám bezplatnou právní pomoc při podání stížnosti.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS