Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Povinnosti rodičů

Rodiče podle znění zákona odpovídají za provedení očkování u dětí do patnácti let. Děti mají být očkovány proti těm nemocem, které jsou stanoveny vyhláškou. Pokud si tuto povinnost rodiče nesplnili, hygienické stanice to posuzovaly jako spáchání přestupku na úseku zdravotnictví, za který mohla být uložena pokuta. Možnost ukládat pokuty však v roce 2010 zpochybnil Nejvyšší správní soud (více v části Proti čemu se očkuje).

Na druhou stranu práva a povinnosti rodičů upravuje zákon o rodině. Součástí rodičovské zodpovědnosti je péče o dítě, zejména pak péče o jeho zdraví a tělesný vývoj. Rodiče jsou povinni bránit zájmy dítěte. Což může být příčinou jejich konfliktu mezi snahou chránit dítě a společnost tím, že dítě nechají očkovat, a snahou uchránit dítě před možnými vedlejšími účinky spojenými s očkováním. Rodiče jsou totiž v některých případech přesvědčeni, že očkování není pro jejich dítě přínosem a naopak může ohrozit jeho zdraví. Nejčastějším důvodem odmítání očkování bývají předchozí špatné zkušenosti s očkováním, nebo přesvědčení, že některá očkování nejsou nutná, neboť například v zahraničí nejsou povinná. Někteří rodiče pak žádají pouze odklad očkování a individuální přístup.

(aktualizováno v říjnu 2011)

Často kladené otázky

Mohou rodiče odmítnout v porodnici očkování proti tuberkulóze? zobrazit odpověď
Proč se někdy o neočkující rodiče zajímá „sociálka“? zobrazit odpověď
Je možné vynutit splnění povinnosti očkovat dítě? zobrazit odpověď
Jaká je možnost odškodnění v případě, že očkování poškodí zdraví dítěte? zobrazit odpověď
Je povinnost očkování v souladu s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
40/1964 Sb., občanský zákoník
Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 31.7.2017

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS