Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Výjimky z povinného očkování

Povinné očkování se podle zákona neprovádí ze dvou zdravotních důvodů - pokud je daná osoba vůči infekci imunní nebo její zdravotní stav brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace). O těchto skutečnostech vystaví lékař rodičům potvrzení a důvod pro upuštění od očkování zapíše do zdravotnické dokumentace. V tomto případě se dítě vzhledem k zařazení do kolektivu posuzuje jako očkované - může být přijato k předškolnímu vzdělávání, může jezdit se školou na zotavovací akce a podobně. Trvalou kontraindikaci posuzuje odborný lékař, zpravidla imunolog.

Zákon sice neumožňuje výjimku z očkování například na základě předchozí špatné zkušenosti s očkováním, na základě přesvědčení rodičů, že některá očkování nejsou nutná apod. Zákon též neupravuje situaci, kdy rodiče žádají jen o odklad očkování. V případě odmítnutí očkování v minulosti obvykle nastupovaly sankce v podobě pokut od hygienické stanice. Na druhou stranu ale podle rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2011 nesmí být rodiče k očkování svých dětí nuceni nebo za jeho odmítnutí pokutováni ve výjimečných případech, kdy je odůvodněno např. jejich vírou a přesvědčením.

Dítě, které nemá všechna stanovená očkování a zároveň důvodem nejsou zdravotní důvody, nemůže být přijato k předškolnímu vzdělávání a nemůže se účastnit zotavovacích akcí, jako je lyžařský výcvik nebo škola v přírodě.

(aktualizováno v říjnu 2011)

Často kladené otázky

Jak se postupuje v případě dočasné kontraindikace? zobrazit odpověď
Jakým způsobem mohou rodiče prokázat kontraindikaci? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 26.10.2011

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS