Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Dlouhodobá pracovní neschopnost a následné těhotenství

Dobrý den,

mám dotaz. Vzhledem k mému zdravotnímu stavu jsem již 7 měsíců v pracovní neschopnosti. Nyní jsem zjistila, že jsem těhotná. Předpokládám, že budu muset zůstat na neschopence, a v tom je problém. Podpůrčí doba mi skončí začátkem září, ale předpokládáný nástup mateřské je na konci října. Znamená to, že budu muset ukončit pracovní neschopnost a následně přijdu i o peněžitou pomoc v mateřství? Zároveň mi v práci v nejbližších dnech hrozí výpověď z důvodu nadbytečnosti.

Děkuji

Ivka

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz jsme pro přehlednost rozdělili do několika oddílů.

Pracovní neschopnost

Z Vašeho dotazu přímo nedokážeme určit, jak dlouho jste již v pracovní neschopnosti a jaké tedy máte přesně možnosti. Dle zákona o nemocenském pojištění trvá podpůrčí doba nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Do podpůrčí doby se započítávají doby předchozích dočasných pracovních neschopností, pokud spadají do období 380 kalendářních dnů před vznikem dočasné pracovní neschopnosti. To by neplatilo v případě, kdy byste alespoň 190 dnů bez přerušení pracovala - pak by se Vám předchozí pracovní neschopnosti "vynulovaly" - mohla byste znovu čerpat až 380 dní.

Zákon však umožňuje i po uplynutí podpůrčí doby vyplácet nemocenské, pokud o to pojištěnec požádá. Podmínkou pro vyplácení nemocenského i po uplynutí podpůrčí doby je, že lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době dalších 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby, nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti. Takto lze pracovní neschopnost prodlužovat i opakovaně, přičemž při jednotlivém prodloužení výplaty nemocenského nesmí být doba tohoto prodloužení delší než 3 měsíce. Nemocenské lze vyplácet celkem nejdéle po dobu 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby.

Pokud jste tedy ještě této možnosti nevyužila, zkuste podat žádost o vyplácení nemocenského i po uplynutí podpůrčí doby. Tato žádost se podává u okresní správy sociálního zabezpečení v tom okrese, kde má sídlo Váš zaměstnavatel.

Výpověď

Dle zákoníku práce není možné dát zaměstnanci výpověď z důvodu nadbytečnosti mimo jiné v době,

  • kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil,
  • v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou.

Na Vás se v tuto chvíli vztahují obě kategorie, proto Vám nyní zaměstnavatel výpověď pro nadbytečnost dát nemůže. Jestliže Vám ji již dal, můžete uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním, neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí.

Peněžitá pomoc v mateřství

Na základě výše uvedeného Vám tedy zaměstnavatel nemůže dát výpověď, proto nehrozí, že byste neměla nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Přesto stručně uvádíme, kdy na peněžitou pomoc v mateřství vzniká nárok.

Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je:

  1. účastnit se na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Tedy např. pokud jste alespoň 270 dní v posledních dvou letech byla zaměstnána (nehledě na to, jestli jste byla v pracovní neschopnosti, je tato podmínka splněna,
  2. nastoupit na peněžitou pomoc v mateřství v době, kdy se účastníte nemocenského pojištění nebo v ochranné lhůtě 180 kalendářních dní po zániku pojištění, pokud pojištění zaniklo v době, kdy už jste byla těhotná, vzhledem k tomu, že nemůžete dostat výpověď, budete v době nástupu na peněžitou pomoc v mateřství stále pojištěna na základě Vašeho pracovního poměru.

V případě dalších otázek ohledně pracovní neschopnosti a nemocenského pojištění (z něhož se hradí i peněžitá pomoc v mateřství) Vám doporučujeme obracet se na Českou správu sociálního zabezpečení, která má tuto oblast přímo v popisu práce. Sami máme s jejich infolinkami velice dobré zkušenosti. Telefonní číslo je 840 406 040.

Vaše Férová nemocnice

17.5.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS