Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Dříve vyslovené porodní přání

Dobrý den,

při prvním porodu nerespektovali porodní přání, byť ho odsouhlasili a porod byl bez problému, stejně mne nerespektovali téměř v ničem. Rozhodla jsem se tedy u druhého porodu využít Dříve vyslovené přání se všemi náležitostmi (vyšší obdoba porodního přání). Což je můj ověřený podpis a list od lékaře, že jsem poučena o riziku neprodělání rutinních postupů, které prostě nechci. Jenže jsem obešla 3 porodnice a nikdo mi nechce Dříve vyslovené přání takto posvětit. Nic písemně, nic nepodepíšeme, nebudeme se s Vámi bavit. Jenže já mám právo určit si, co nechci (do doby, dokud nebude stav akutní). Lékaři tímto vyloženě zasahují do mého práva. Nechtějí vůbec respektovat Dříve vyslovené přání v určitých bodech. Co ale s tím? Bez něj do porodnice fakt nejdu, nevěřím jim.


Při osobní schůzce jsem jim i nabídla, že klidně podepíši reversy.
Jejich argumenty:
1. Máme za vás zodpovědnost, co když se něco stane…to nás hned poženete k soudu co…
2. Musíme činit úkony dle doporučení na té nejvyšší odborné úrovni a tohle tomu odporuje
3. Jděte to zkusit jinam, ale tady tohle není možné u nás splnit.
4. dříve vyslovené přání či porodní plán Vám tady nikdo nepodepíše a ani písemně Vám nedáme poučení, protože s touto formou nesouhlasíme.

Nedostala jsem z nich nic víc prostě. A to ani z jedné porodnice v kraji a stokilometrovou porodní turistiku vzhledem k dalším 2 dětem prostě v klidu nedáme…

Jak postupovat?

Radka

Odpověď:

Dobrý den,

institut dříve vysloveného přání je upraven v § 36 zákona o zdravotních službách (zde) a je možné ho využít i pro přání pacienta, týkající se porodu ve formě porodního plánu. Na webových stránkách Férové nemocnice najdete k dříve vyslovenému přání více informací zde a k porodnímu plánu zde. Dříve vyslovené přání musí mít dle zákona písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí musí být písemné poučení lékaře o důsledcích takového rozhodnutí. Podpis lékaře však pro platnost poučení není zákonem vyžadován.

Odkazujeme na dotazy v souvislosti s dříve vysloveným přáním a porodem, kterými jsme se již zabývali tady a tady.

Lékařům, kteří Vám odmítají písemné poučení o důsledcích Vašeho rozhodnutí vydat, je dobré zdůraznit ochotu podepsaní tzv. negativního reversu. To znamená, že po tom, co Vás lékař poučí, podepíšete písemné prohlášení, že poučení rozumíte, a že si konkrétní zákrok nepřejete. Tento institut slouží lékařům jako důkaz, že jste skutečně zdravotní služby navržené lékařem odmítla (zákonné ustanovení občanského zákoníku zde). Co musít tzv. negativní revers obsahovat se dozvíte zde.  Pokud není Vaše dříve vyslovené přání v rozporu s technickými možnostmi lékařského zařízení a neohrožuje zdraví Vás nebo Vašeho dítěte, mělo by být lékaři  respektováno.

Reakce na argumenty lékařů, které uvádíte (ve stejném pořadí), by tedy mohla být následující:

1. Právě pro "zbavení se" odpovědnosti v následných soudních sporech slouží lékařům Vámi podepsaný negativní revers.

2. Lékaři sice musí poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, ale zároveň musí vytvořit podmínky a opatření k zajištění uplatňování práv pacientů (viz § 45, odst.1 Zákona o zdravotních službách). Jestliže Vaše přání zcela neodporuje současným zdravotnickým poznatkům, mělo by převážit.

3. Zdravotnické zařízení Vás může odmítnout jen ze zákonných důvodů, ty jsou uvedeny v § 48 Zákona o zdravotních službách. Mezi tyto důvody patří např. kapacitní důvody, nikoli neochota plnění alternativních porodních plánů. Zdravotnické zařízení, které odmítne péči z jiných než zákonných důvodů se dopouští přestupku.

4. Lékaři jsou povinni mít informovaný souhlas pacienta se zákrokem. Pokud pacient nesouhlasí, jsou povinni informovat pacienta o důsledcích takového odmítnutí a vyhotovit o tom záznam (ustanovení zákona zde).

Pakliže Vám žádný z lékařů není ochoten vydat písemné poučení o důsledích Vašeho rozhodnutí ani po příslibu Vámi podepsaného negativního reversu, můžete využít některý ze způsobů uvedených v sekci Řešení sporů, např. stížnost (odkaz zde).

Rozsáhlý článek týkající se dříve vysloveného přání naleznete zde.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

27.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS