Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Hospitalizace matky kojeného dítěte

Dobrý den,

čeká mě náročná operace s následnou několikadenní hospitalizací. Mám roční kojené dítě (několikrát za den
a především v noci) a v kojení chci nadále pokračovat. Jaká jsou má práva v otázce přítomnosti dítěte v nemocnici?

maminka

Odpověď:

Dobrý den,

 

domníváme se, že vzhledem k tomu, že se jedná o dítě, které je zcela závislé na rodiči, a to především na Vás, jako na matce, která jej stále kojí, pak by Vám nemocnice neměla bránit v péči o něj a měla by umožnit jeho přítomnost během Vašeho pobytu v nemocnici. 

Toto tvrzení lze v ústavní rovině podepřít  o Listinu základních práv a svobod a to především o článek 32 v odstavci 4), kde stojí: Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.". Nemocnice tak na základě tohoto ustanovení Listiny základních práv a svobod není oprávněna k omezování péče rodiče o dítě a nemá právo Vám péči o dítě neumožnit. 

Dalším zákonem, který upravuje přítomnost pacienta a jeho osoby blízké v nemocnici, je zákon o zdravotních službách, konkrétně § 28 odst. 3, který obsahuje práva pacienta při poskytování zdravotních služeb (viz zde). V tomto ustanovení pamatuje zákonná úprava na situaci, kdy je pacientem dítě, to má nárok na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce po dobu hospitalizace. V opačném případě, kdy je pacientem např. rodič, je situace komplikovanější, rodič má sice právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby jím určené, zákon však v tomto případě neobsahuje právo na nepřetržitou přítomnost osoby. Přítomnost osoby blízké musí být v souladu s vnitřním řádem nemocnice a Vy, jako pacient máte povinnost se tímto vnitřním řádem řídit.

Podle tohoto zákona, je tedy v situaci, kdy je pacientem rodič, možnost vynutit si nepřetržitou přítomnost rodiče u dítěte ztížená, avšak ani zde nesmí být rozhodnutí nemocnice projevem svévole, ale musí být logicky zdůvodnitelné. Jak jsme však uváděli výše, skutečnost, že je Vaše dítě zcela závislé na péči matky, je stěžejní a s odvoláním na ustanovení Listiny základních práv a svobod, se domníváme, že v takovém případě, by Vám nemocnice neměla bránit.

Pokud byste se přesto setkala s odmítnutím ze strany nemocnice, pak je vhodné si nechat písemně odůvodnit takovéto tvrzení a případně začít věc řešit stížností či soudně - více v již zodpovězeném dotazu zde.

Situace by mohla být odlišná, pokud by Vaše dítě bylo nemocné. Nemocnice by mohla argumentovat tím, že  Vaše dítě nepřijme z důvodu ochrany veřejného zdraví, protože by mohla shledat, že je nemocné dítě rizikové pro ostatní pacienty. Tento argument by však pravděpodobně neobstál, ale nejsme lékaři a nedokážeme posoudit, do jaké míry by případné onemocnění Vašeho dítěte mohlo být nakažlivé.

Doporučili bychom Vám prostudovat si vnitřní řád nemocnice, ve které budete hospitalizována, a dále bychom Vám doporučili domluvit se přímo s lékaři na vhodném postupu ve Vaší situaci. V případě, že by nemocnice přítomnost Vašeho dítěte odmítla, doporučovali bychom Vám se odvolat přímo na Vaše výše uvedené právo na péči o nezletilé dítě, zaručené Listinou základních práv a svobod. V krajním případě pak doporučujeme situaci řešit stížností či soudně, jak jsme uváděli výše.

Doufáme, že Vám nemocnice vyjde vstříc a dosáhnete takové dohody, která co nejméně naruší kontakt s Vaším dítětem.

Odkazujeme na další dříve zodpovězené obdobné dotazy zdezde zde.

 

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

13.9.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS