Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Informace o zdraví dítěte

Dobrý den,


byla jsem s nedávno narozeným synem na kontrole kyčlí. Lékař zhodnotil kyčle na sonu jako "skoro v normě", jen (fyziologické) zpomalení vývoje jadérek. Po zjištění, že jsem rodila doma, se jeho chování změnilo. Byl odměřený, začal říkat, že neví, zda nebude třeba Frejkova plenka nebo třmínky a ať raději přijdeme už za 14 dní. Po dotazu na konkrétní klasifikaci stavu kyčlí mi sdělil, že je to taková speciální stupnice, odborná a že tomu bych nerozumněla (!). Zeptala jsem se, zda dostanu nějakou zprávu - prý ne, to až po případné závěrečné prohlídce. Toto jednání mě nenaplnilo zrovna důvěrou. Zajímaly by mě tři věci. Má lékař právo odmítnout mi sdělit informace takovým způsobem, jakým to udělal? Vím, že kyčle se hodnotí na určité škále - pokud budu chtít znát konkrétní stupeň, pak bych na to jistě měla mít právo? Dále - pokud lékař provedl sono a syna vyšetřil, mám právo vyžádat si písemnou zprávu, i když to třeba není v těchto případech nebo na tomto pracovišti zvykem? A pokud bych lékaři nebo jeho závěrům nevěřila, mohu nechat syna vyšetřit i jinde, vyžádat si nějaký další názor? Získala jsem bohužel dojem, že doktor by nám třmínky atd. klidně napsal, i pokud by nebyly úplně nutné (když jsem ta bláznivá domarodička). Děkuji moc za odpověď.

Anežka

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká tří oblastí - sdělování informací o zdravotním stavu, vystavování lékařských zpráv a možnosti nechat syna vyšetřit u jiného odborníka. 

Začneme otázkou první, kterou je sdělování informací o zdravotním stavu Vašeho nezletilého syna. Lékař jakožto poskytovatel zdravotních služeb má v souladu se zákonem o zdravotních službách určité povinnosti. Mezi ně patří i informování pacienta o jeho zdravotním stavu. Přičemž je ze zákona stanoveno, že je povinností lékaře zajistit, aby byl pacient informován srozumitelným způsobem a v dostatečném rozsahu, a to jednak o zdravotním stavu, a také o navrhovaných léčebných postupech. Zároveň Vám má také umožnit klást doplňující otázky a na ně opět srozumitelně odpovědět. V případě nezletilých dětí je toto právo dáno jejich zákonnému zástupci. Účelem totiž je, aby byl pacient či jeho zákonný zástupce náležitě seznámen a srozuměn se zdravotním stavem a s případnou léčbou. Pokud tedy lékař nebyl ochoten Vám vše vysvětlit a odbyl Vás s tím, že se jedná o odbornou otázku, které byste neporozuměla, nepostupoval v souladu se zákonem o zdravotních službách. Jen výjimečně je možné informace o zdravotním stavu pacientovi neposkytnout, a to například pokud není schopen je vnímat, vzdá se podávání informací, nebo lze-li očekávat, že by to mohlo způsobit pacientovi závažnou újmu. Tyto výjimky se Vás však netýkají, a proto byl lékař povinen Vám vše vysvětlit. Pokud tak neučinil můžete si na něj stěžovat. Více o podávání stížnosti se dočtete na našich internetových stránkách zde.

Druhá otázka se týká vydávání lékařských zpráv. Jedná se o další z povinností lékaře stanovenou zákonem o zdravotních službách. Zákon stanoví, že lékař je povinen předat zprávu o poskytnutých zdravotních službách na vyžádání pacientovi, nebo ve Vašem případě zákonnému zástupci pacienta. Pokud by tak lékař nechtěl učinit, můžete si na něj optě stažovat. Informace však můžete získat také tak, že ho požádat o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace a případně si z ní pořídit výpis nebo kopii. Na to máte opět jako zákonný zástupce pacienta právo. 

Třetím otázkou je pak vyžádání si názoru jiného lékaře. V souladu se zákonem o zdravotních službách máte dvě možnosti, a to vyžádat si konzultaci jiného odborníka nebo zvolit si jiného lékaře. Konzultační služby si můžete vyžádat od jiného poskytovatele než toho, u kterého jste již vyšetření absolvovali. Pokud ale lékaři nedůvěřujete, nejste spokojena s provedeným vyšetřením ani se sdělováním informací, bylo by nejspíš vhodnější zvolit si lékaře jiného. Takového, který Vám bude více vyhovovat a odpovídat Vašim potřebám. 

Pro shrnutí bychom uvedli, že je povinností lékaře pacienta příp. jeho zákonného zástupce informovat o zdravotním stavu, provedených vyšetřeních a dalších léčebných postupech. Musí tak učinit srozumitelně a v dostatečném rozsahu, a zodpovědět všechny dotazy pacienta. Pokud si o to pacient požádá vydá mu lékař zprávu nebo mu musí umožnit nahlédnout do zdravotnické dokumentace a pořídit si výpisy či kopie. Jestliže má pacient (zákonný zástupce) pochybnosti může si vyžádat konzultaci u jiného odborníka. Případně, je-li to možné, zvolit si lékaře jiného, a to takového, který mu bude více vyhovovat.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

7.12.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS