Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Informovaný souhlas k zákrokům u porodu

Dobrý den, při minulém porodu jsem se setkala s tím, že nemocnice vyžadovala už při přijetí kromě souhlasu s vedením přirozeného porodu a souhlasu s hospitalizací také např.(na jednotlivých formulářích) souhlas s indukcí porodu, s anestezií a s císařským řezem. Přitom u porodu byl přítomen můj manžel, který mohl v případě potřeby mnou předem podepsané formuláře předat. Dále vyžadovali už při přijetí prohlášení rodičů o volbě jména, přestože na svých stránkách uvádíte, že k volbě jména mají rodiče ze zákona měsíc po narození dítěte. Je to v pořádku? Děkuji Vám za odpověď

Lina

Odpověď:

Dobrý den,

nemocnice po Vás může vyžadovat informovaný souhlas, a to z toho důvodu, že každý lékařský zákrok musí být proveden se souhlasem pacienta. Tento souhlas musí být informovaný, což znamená, že musíte být před jeho udělením řádně poučena. Je dobré, pokud máte možnost si formuláře prostudovat dopředu a nemusíte se rychle rozhodovat těsně před lékařským zákrokem.

Podle našeho názoru je uvedený postup, při kterém vám nemocnice poskytne více formulářů a to předem v pořádku. Naopak jako nesprávný považujeme postup, kde nemocnice má formulář jen jeden, na kterém jsou všechny vámi popsané úkony dohromady, a proto si pacientka nemůže vybrat, který z postupů si chce vybrat a buď podepíše vše nebo nic. I pro nemocnici a lékaře, jako poskytovatele zdravotní péče, je nutné aby měli dopředu přehled o tom, s čím pacient souhlasí.

Svůj souhlas s provedením určitého zákroku můžete navíc vzít kdykoliv zpět. Toto právo máte až do provedení zákroku, souhlas nelze vzít zpět zpětně, až tedy pokud již k operaci či vyšetření došlo. Stejně tak nemusí lékař odvolání souhlasu respektovat, pokud již bylo se zákrokem započato a přerušením by byl pacient ohrožen na životě nebo zdraví.

Navíc můžete při přijetí do péče předem určit osoby, které mohou v zákonem stanovených případech vyslovit souhlas či nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb za Vás. Tato situace nastává, pokud nemůžete s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním zdravotních služeb a nejde-li o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu.

Prohlášení rodičů o volbě jména dítěte

K vaší druhé otázce - prohlášení rodičů o volbě jména dítěte. Máte pravdu, ze zákona k tomuto prohlášení lhůtu jeden měsíc od narození vašeho dítěte. Tato lhůta je zakotvena v § 18 zákona 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení. Nemocnice po vás toto prohlášení nemůže vyžadovat dopředu a vy nemáte povinnost jí v této věci vůbec vyrozumět, rozhodující je zde matrika, ne nemocnice.

Vaše Férová nemocnice

 

22.4.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS