Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Jak se bránit proti znaleckému posudku?

 


Dobrý den,


obracím se na Vás s prosbou o radu. Vzhledem k zaměření vaší poradny předpokládám, že budete mít v této oblasti zkušenosti.


V červnu roku 2011 manželka rodila v nemocnici. I když do začátku porodu bylo vše v pořádku, průběh porodu se zkomplikoval. Porod neměl fyziologický průběh, ale lékaři nereagovali na vzniklé komplikace a ani nepřijali žádná další zvláštní opatření vzhledem k vývoji situace. Až byla situace velmi vážná (těžká tachykardie plodu) porod byl ukončen císařským řezem, ale s prodlením. Klinický stav syna po porodu byl špatný (bradikardie, hyporeflexe, hypotonie, nedýchal) a po poporodu se u něj rozvinula hypoxicko-ischemická encefalopatie (poškození mozku z nedostatku kyslíku). Zůstal ve vigilním komatu s těžkým poškozením mozku a v tomto stavu zemřel v 10-ti měsících života.


Když jsem si vyžádal dokumentaci, přednosta kliniky mě kontaktoval. Na schůzce připustil pochybení, ale odmítl odpovědnost za stav dítěte.


Nicméně se s námi pokusil o dohodu, aby předešel trestnímu oznámení.


Nechal zpracovat posudek, který potvrdil, že lékaři nepostupovali lege artis, ale vyhýbavě odpovídal na otázku příčinné souvislosti mezi tímto postupem non lege artis a stavem syna po porodu. Na základě tohoto jsem ve věci podal trestní oznámení a zadal jsem si zpracovat svůj posudek. V rámci policie je tato věc v přípravném řízení a čeká se na zpracování posudku. Mnou zadaný posudek už byl vyhotoven s obdobným výsledkem jako posudek nemocnice.


Moje manželka je porodní asitentkou ve zařízení, kde probíhal porod.


Proto rozumí této oblasti medicíny. A právě díky tomuto víme, že oba posudky opamíjejí fakta, která svědčí pro příčinnou souvislost a naopak vyzdvyhují a vytrhávají z kontextu fakta, která mají opační význam.


Náš posudek jsme zadali jistému panu znalci. Jsem ale přesvědčen, že posudek nezpracovával sám, protože vždy když jsem telefonicky mluvil se sekretářkou pana znalce, tak ve vztahu s vyhotovením posudku mluvila o jeho kolegyni. Když jsem zkusil zjistit, co je to za kolegyni, tak jsem zjistil, že tuto lékařku moje manželka zná a ví že je v přáteském vztahu s přednostou nemocnice, kde byl porod. Když jsme vybírali znalce, tak jsme tento fakt nevěděli ani nepředpokládali. Nicméně V posudku podepsaném panem znalcem není ani zmínka o tom, že by posudek s někým konzultoval. Navíc posudek obsahuje spoustu faktických chyb ohledně zápisu údajů ze zdravotní dokumentace a v jedné pasáži o sobě znalec mluví v ženském rodě.


Z víše zmíněného mám pochybnosti o nestranosti posudku a jeho provedení v souladu se zákonem o znalcích.


Niméně nevím jak se dá proti tomuto bránit, protože nevím jak tokovou věc dokázat. Proto se na Vás obracím s žádostí o radu, jak postupovat v takovém případě a jak postupovat při výběru znalce, v případě, že bych si chtěl dát zpracovat další posudek nebo jestli má vaše organizace zkušenosti se znalci v oboru porodnicktví a neonatologie a mohla by mi nějakého znalce, který svou práci udělá kvalitně a nestraně, doporučit.


 


V dopisu se schválně snažím nejmenovat konkrétní osoby, nicméně v případě potřeby jsem ochoten Vám tyto informace sdělit. Rovněž Vám rád podám další doplňující informace v případě potřeby.


 


Děkuji

Jaromír Tulis

Odpověď:

Dobrý den,

 
nejlepším řešením bude nechat si zpracovat nový znalecký posudek a výše zmíněný posudek vůbec nepředkládat jako důkaz v soudním řízení. Vyhnete se tak obtížnému dokazování nesprávnosti a nezákonnosti původního znaleckého posudku.
 
Vámi uvedený znalec porušil svou povinnost dle § 10 zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, a to aby svou činnost vykonával osobně. Pokud to vyžaduje povaha věci, smí si přibrat k řešení znaleckého posudku konzultanta. V takovém případě musí tuto okolnost spolu s důvody uvést v posudku.
Stejně tak se dopustil porušení § 11 výše zmíněného zákona, protože lze mít pro jeho poměr k druhému účastníku řízení (nemocnici), prostřednictvím jeho konzultantky, pochybnost o jeho nepodjatosti. Znalec, ale také vy jako účastníci řízení, máte povinnost tuto skutečnost neprodleně oznámit. Proto vzneste námitku podjatosti, znalec nesmí takový posudek podat.
Jedná se o přestupky, pro které lze v případě prvém uložit pokutu do výše 50.000 Kč a v případě druhém až do výše 100.000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu znalců.
Pokud soud zjistí, že znalec byl v osobnim vztahu s druhou stranou sporu, tedy že je podjatý, nebude ke znaleckému posudku dále přihlížet. Bude velmi obtížné prokázat spolupráci s jinou lékařkou - je však možné navrhnout jako svědkyni sekretářku dotyčného znalce a poukázání na pasáže posudku psané v ženském rodě.
 
Jiného znalce si můžete vyhledat na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR v Evidenci znalců a tlumočníků
 
Liga lidských práv zpracovala v roce 2008 systémové doporučení v činnosti soudních znalců v oboru zdravotnictví, kde můžete najít další informace o znaleckých posudcích. Systémové doporučení si můžete stáhnout zde.
 
Vaše Férová nemocnice
 
 

4.3.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS