Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Jak vzít zpět souhlas s očkováním

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc ohledně informovaného souhlasu, který nám s naší 8 měsíční dcerkou dala pediatra podepsat (v příloze máte náhled, začernil jsem razítko doktorky). Podepsal jsem jej jenom já, manželka ne.
Jelikož tento souhlas říká, že (podtržené věci se neuskutečnily, ano moje blbost, že jsem to podepsal, jsem si toho plně vědom):

  • Ze strany poskytovatele byla předána informace a k uvedené zdravotní službě byla předána informace o jejím důvodu a účelu, povaze a předpokládaném přínosu, byla předána informace o možných důsledcích a rizicích, případných alternativách. Byl dán s dostatečným předstihem k prostudování příbalový leták obsahující veškeré potřebné údaje a byla dána možnost klást lékaři doplňující otázky. Níže uvedení svými podpisy potvrzují, výše uvedené a vyjadřují svůj souhlas či nesouhlas s poskytnutím této služby. Nejsou známy žádné zdravotní obtíže, které by bránili provedení očkování.

Jelikož jsem tento souhlas podepsal a evidentně se o informovaný souhlas nejednalo, tak bych jej rád vzal zpátky. Jaké mám prosím Vás aktuálně možnosti jelikož jsme se s manželkou rozhodli odmítnout očkování z důvodu odmítání aktuálně používaných vakcín.
Zároveň trochu nechápu, proč doktorka chtěla podepsat informovaný souhlas i pro nepovinná očkování. Dokážete mi to prosím vysvětlit? Když je nepovinné, tak tam snad není důvod abych se "omlouval" z jeho neprovedení.

Předem Vám moc děkuji za odpověď,

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb Vaší nezletilé dceři. Zákon o zdravotních službách uvádí, že pacientovi lze poskytnout zdravotní služby pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem. Jelikož je vaše dcera nezletilá, pak ji při právním jednáním, jakým je udělování souhlasů, musí zastupovat zákonný zástupce, tedy ve Vašem případě rodič. Zákon dále uvádí, že v případě poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi se zjišťuje také jeho názor, a to s ohledem na jeho rozumovou a mravní vyspělost, což se Vás však s ohledem na věk Vaší dcery netýká. 

Informovaný souhlas je jednáním, kterým pacient či jeho zákonný zástupce uděluje konkrétnímu poskytovateli zdravotních služeb (lékaři) souhlas s tím, že mu budou poskytnuty konkrétní služby. Už z názvu vyplývá, že je zde nutné, aby byl pacient řádně informován o tom, k čemu daný souhlas dává. Z toho, že se souhlas poskytuje předem, vyplývá, že dokud tyto služby poskytnuty nebyly, je možné jej odvolat, stanovuje tak §34 odst. 4 zákona o zdravotních službách. Pokud jste se tedy rozhodli, že Vaši dceru nebudete nechávat očkovat, pak její ošetřující lékařku informujte, nejlépe v písemné formě, o tom, že souhlas odvoláváte. Toto odvolání bude zaznamenáno do zdravotnické dokumentace Vaší dcery. 

Dále v dotaze uvádíte, že si nejste zcela jistý, zda se jednalo o informovaný souhlas nebo ne, a proč lékařka tento souhlas požaduje i pro nepovinná očkování. Zákon o zdravotních službách ponechává na rozhodnutí lékaře, aby si sám určil, u kterých úkonů budet požadovat po pacientovi písemný informovaný souhlas či nikoliv. Dále zákon uvádí, že informovaný souhlas se v písemné formě vyžaduje, pokud tak stanoví jiný zákon (jedná se např. o transplantační zákon), nebo v případě souhlasu s hospitalizací pacienta. Informovaný souhlas však může být udělen také ústně či samotným jednáním pacienta (př. odběry krve nebo právě podstoupení očkování). 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

22.3.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS