Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Lékař na rodičku po porodu doma přivolal policii

Dobrý den, rodila jsem doma, po porodu jsme přivolali rychlou záchrannou pomoc. Lékař ošetřil pupeční šňůru a poté mi přikázal okamžitý převoz do porodnice, nebyl ochoten ani čekat, abych oblékla dítě a sebe umyla. Lékař tvrdil, že dítě musí prohlédnout pediatr, sám ho nechtěl prohlížet. Náš návrh, že s dítětem tedy dojdeme do porodnice sami ,a to nejpozději do hodiny, neboť porodnice se nachází přímo na naší ulici, lékař odmítl a přivolal policii. Do zprávy o výjezdu navíc uvedl řadu nepravdivých informací jako například, že dítě nemohl lépe prohlédnout, neboť jsem ho měla u sebe. Jednal lékař zákonně?

Odpověď:

Dobrý den,

jednání lékaře, které popisujete, je pravděpodobně závažným porušením jeho povinnosti dodržovat mlčenlivost a nerespektování práv rodičů dítěte, kteří mají právo rozhodovat o tom, zda a jaká péče bude poskytnuta jejich dítěti. Jednání lékaře nejspíš pramení z netolerance k menšině rodiček, které preferují porod doma namísto porodu ve zdravotnickém zařízení. Váš případ není ojedinělý a jsou nám známy i další podobné případy porušování práv rodin.

Neuvádíte, z jakého důvodu jste po porodu zavolali rychlou záchrannou pomoc. Je možné, že jste lékaře zavolali jen k provedení kontroly zdravotního stavu novorozence a stavu Vašeho, nebo druhá varianta je, že se vyskytla nějaká komplikace.

  1. Pokud jste zavolali lékaře k dítěti jen proto, aby byla provedena lékařská kontrola zdravotního stavu dítěte, je to pochopitelné - tím jste vykonali svoje právo a zároveň povinnost pečovat o zdraví dítěte. Jako zákonní zástupci však nemáte povinnost nechat své novorozené dítě nechat vyšetřit lékařem, nebo dokonce ho nechat převážet do zdravotnického zařízení. Máte volbu ohledně toho, jak budete o zdraví svého dítěte pečovat, podle platné právní úpravy je například způsobilá provést ošetření dítěte po porodu i porodní asistentka.
  2. Je také možné, že došlo k nějaké komplikaci, proto jste volali lékaře. Lékařovo jednání  (požadavek na převoz a  zavolání policie) by bylo z právního hlediska opodstatněné pouze v případě, že by dítě mělo nějaký zdravotní problém, který by ohrožoval jeho život nebo zdraví, a neodkladně by proto potřebovalo lékařskou péči. V takovém případě by dokonce lékař mohl poskytnout tuto potřebnou péči dítěti i bez Vašeho souhlasu, případně, pokud byste mu v tom bránili, mohl by i oprávněně zavolat orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo policii. V tomto případě by ale dítě muselo objektivně vykazovat známky nějaké zdravotní poruchy, které by byly i zapsány ve zdravotnické dokumentaci. Rozhodně nelze říci, že každý novorozenec je ze své podstaty ohrožen na životě a že zdravotníci mají právo nařizovat vždy po porodu doma hospitalizaci novorozence a volat policii, pokud rodiče neuposlechnou. I kdyby dítě mělo nějaký zdravotní problém, ale nebylo by nutné mu péči poskytnout okamžitě a postačila by až pozdější péče ošetřujícího pediatra, přesto by ani v takovém případě nebyl přivolaný lékař oprávněn volat policii a porušovat lékařskou mlčenlivost.

Pokud lékař provedl základní ošetření novorozence a dítě nevykazovalo žádné známky patologie, která by vyžadovala další péči, neměl lékař právo Vás nutit k převozu dítěte a Vy jako rodiče jste neměli povinnost takového příkazu uposlechnout. V tomto případě by se ze strany lékaře jednalo o porušení lékařského tajemství a zásah do soukromí Vaší rodiny, pokud zavolal policii a předával tak někomu bez Vašeho souhlasu protiprávně Vaše osobní údaje.

Jste-li přesvědčeni, že došlo k pochybení ze strany lékaře, můžete proti němu podat stížnost k vedení zdravotnického zařízení, kde lékař pracuje, ale i k České lékařské komoře. Zasáhlo-li jednání lékaře do Vašeho soukromí a rodinného života (např. způsobením větší psychické újmy), je možné také podat trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji. V úvahu také přichází možnost podat žalobu na zdravotnické zařízení na ochranu osobnosti a domáhat se omluvy a finančního zadostiučinění, zejména v případě, že se vám omluvy nedostane po podání stížnosti.

Vaše Férová nemocnice

20.3.2010

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS