Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Lekář odmítá péči pokud neprovedeme očkování dítěte do 3. měsíce

Dobrý den, řešíme problém s naším dětským lékařem. Povinné očkování plně respektujeme a chceme naši malou očkovat. Nicméně bychom rádi počkali až bude starší a očkovali např. v 6 měsících. Náš lékař to však odmítá a pohrozil nám, že pokud neprovedeme očkování do 3. měsíce (to bude za necelý měsíc), tak si máme hledat jiného dětského lékaře. Dotaz zní: Má lékař takové právo odmítnout pacienta? Jaké máme možnosti? Hledat jiného lékaře sice možné je, ale to neznamená, že se scénář nebude opakovat. Víme, že toto právo má, pokud pacient nedodržuje jeho pokyny k léčbě či opakovaně a záměrně léčení porušuje. My však nic takového neděláme. Také jsme si vědomi, že lékař nemůže dítě bez našeho souhlasu očkovat. To nám ale nebude moc platné, když nám odmítne následnou péči, resp. podmíní ji očkováním.

zoe

Odpověď:

Dobrý den,

obecně podle zákona o zdravotních službách platí, že ukončit péči o pacienta může poskytovatel jen z pevně stanovených důvodů.

Kromě předání do péče jiného poskytovatele se souhlasem pacienta, nebo situace, kdy pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb, přichází ve vašem případě do úvahy jen málo situací, kdy může registrující pediatr péči sám ukončit. O každém odmítnutí musí poskytovatel vydat pacientovi písemnou zprávu s uvedením konkrétních důvodů.

Dle zákona sem patří tyto případy, pokud nejsou způsobeny zdravotním stavem pacienta:

  • pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů,
  • pacient úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, byť s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas,
  • pacient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele,
  • pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb.

K jednotlivým důvodům lze ve Vašem případě říct následující:

  • Žádost o přesun zahájení povinného očkování neomezuje práva ostatních pacientů.
  • Rovněž se nejedná o soustavné nedodržování individuálního léčebného postupu - tím by bylo např. pokud byste na začátku vyslovili souhlas s očkováním dle standardního schématu a poté již na očkování nepřišli a opakovali to téměř u každé prevence nebo léčby.
  • Také se nebude jednat o porušení vnitřního řádu poskytovatele, protože jeho smyslem je úprava převážně provozních otázek zdravotnického zařízení a nemůže jím být zasahováno do práv pacientů nad míru nutnou pro plynulý provoz a ochranu ostatních pacientů. Upravuje zejména pravidla pro doprovod, návštěvy v nemocnicích apod.
  • Poslední možností je tedy odmítnutí součinnosti pro další poskytování zdravotních služeb. Pokud souhlasíte a poskytujete součinnost k dalším zdravotním službám registrujícího pediatra, nelze pro jediný případ tento důvod ukončení péče použít.

Jedinou reálnou možností pro odmítnutí očkování mimo běžné schéma by tedy zřejmě mohla být tzv. výhrada svědomí. V takové situaci je však poskytovatel povinen Vám zajistit jiného lékaře nebo jiného poskytovatele, který by Vaší žádosti vyhověl. S novým poskytovatelem nemusíte souhlasit, ale původní Vám po odmítnutí již nemusí hledat dalšího ani očkování poskytnout sám. Výhrada se však týká vždy konkrétního výkonu a nikoli dlouhodobé registrace u poskytovatele.

Z podrobného rozboru tedy vyplývá, že registrující pediatr nemá právo "zrušit registraci" jen proto, že žádáte o posun očkování mimo standardní schéma, avšak pořád v mezích zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhlášky.

Pro možnost právní ochrany je vhodné si vždy vyžádat písemnou zprávu o rozhodnutí poskytovatele o ukončení péče.

Proti jakémukoli jednání poskytovatele můžete podat stížnost. Ta se podává přímo poskytovateli, proti kterému směřuje. Ten ji musí písemně vyřídit do 30 dnů, nebo Vám v této lhůtě oznámit, z jakých důvodů lhůtu prodlužuje nejvíce o dalších 30 dnů. Pokud nebudete s vyřízením stížnosti spokojeni, obraťte se na krajský úřad (v Praze na Magistrát). Ten stížnost prošetří a může poskytovateli mj. uložit nápravné opatření.

Další možností je obrátit se na Českou lékařskou komoru pro neetické jednání konkrétního lékaře. Dále se můžete obrátit i na svou zdravotní pojišťovnu. Ta by Vám, kromě dalšího, rovněž měla být schopna pomoci najít jiného poskytovatele. Na obě instituce je pak dobré v rámci řešení poslat i písemnou zprávu, kterou vám k ukončení poskytovatel dal.

Ač jste to již asi zkusili, méně formální možností řešení je jednoduše rozhovor s lékařem. Zkuste rovněž lékaři vysvětlit, že očkování neodmítáte úplně, ani nežádáte o posunutí očkování mimo příslušnou vyhlášku, ale v jejím rámci. Někteří lékaři na jakoukoli námitku vůči očkování reagují automaticky negativně, ale uctivý rozhovor a vysvětlení ve spoustě případů vede k domluvě. Stanovení očkovacího schématu je však otázkou rozsáhlých náročných studií, které nelze srovnávat s některými informacemi na internetu, byť se pro čtenáře mohou zdát stejně erudované.

Závěrem nutno říct, že situace se může opakovat i u dalších poskytovatelů. Před registrací k novému pediatrovi se proto vždy s lékařem nejdříve domluvte, jak se k těmto otázkám staví. Předejdete případným pozdějším nedorozuměním.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice.

8.9.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS