Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Lékař odmítl porod v kleče

Dobrý den,

při mém posledním (třetím) porodu mi při registraci v porodnici bylo sděleno, že pokud bude porod probíhat fyziologicky, mohu si zvolit polohu při porodu.
Když jsem však v noci přijela do porodnice s rozjetým porodem a po nutných vyšetřeních jsem šla na porodní sál, vyjádřila jsem své požadavky na průběh porodu (tedy, že chci rodit přirozeně, bez medikace a v kleče), tak to právě sloužící lékař rezolutně odmítl (..."tak v kleče nám tady rodit nebudete..."), i když k tomu nebyl žádný relevantní zdravotní důvod. Porodník vyžadoval, abych rodila v leže. To jsem zase odmítala já. Požadovala jsem od něj zápis o tom, že v dané porodnici nemohu rodit v kleče a že tudíž musím jet jinam, to zprvu odmítal, nakonec alespoň toto zapsal do zdravotnické dokumentace. Argumentoval tím, že poloha v leže je bezpečnější pro matku i dítě a také tím, že má za mě zodpovědnost! V tom jsme se opravdu neshodli a já jsem odjela rodit do jiné porodnice, kde mi přirozený porod v kleče umožnili (naštěstí jsme to stihli).

K této kauze mám dva dotazy:
1. Může mě takto lékař odmítnout? Zvláště potom, co deklaruje porodnice, včetně jejího primáře ("na všem je možné se domluvit")?
2. Jak je to s onou zodpovědností lékaře za "pacienta"?
Děkuji za Vaši odpověď

zuva

Odpověď:

Dobrý den,

za ústřední bod poskytování zdravotní péče považujeme, že nikoho svéprávného nelze nutit k tomu, aby podstoupil určitý zdravotní úkon v lékaři požadované formě. Navrhované úkony má pacient právo odmítnout podle § 34 odst. 3 zákona o zdravotních službách, a nemocnice má právo od pacienta vyžadovat písemné prohlášení tohoto odmítnutí péče.

V případě porodu podle § 48 odst. 3  zákona o zdravotních službách nelze odmítnout přijetí pacientky ani ukončit péči o ni. Lékaři, tak musí o rodičky pečovat, i když ty vůbec nebudou poskytovat součinnost (např. odmítnou všechna vyšetření). Odmítnutí pacientky vyžadující alternativní způsob porodu, je tak v rozporu se zákonem.

Dle § 50 odst. 2 zákona o zdravotních službách může, konkrétní lékař odmítnou poskytnout zdravotní služby konkrétnímu pacientovi, pokud se to příčí jeho svědomí, např. považuje porod v kleče za ohrožení života matky a dítěte, v takovém případě musí nemocnice pacientovi bez prodlení zajistit jiného lékaře, který zdravotní služby poskytne, pokud takového lékaře nemá nemocnice k dispozici má Vám zajistit poskytnutí zdravotních služeb v jiné nemocnici. V případě, že by takový lékař nebyl k dispozici ani v jiné nemocnici, musí Vám péči, jejíž neposkytnutí by znamenalo ohrožení života Vás a nebo dítěte, poskytnout i lékař jehož svědomí se taková péče příčí. Lékař v první nemocnici, tedy mohl péči o Vás odmítnout, ale měl neprodleně informovat nemocnici a ta Vám měla zajistit jiného lékaře, případně Vás předat jiné nemocnici, pokud lékař a nemocnice postupovali odlišně, jedná se o porušení zákona.

V závěru uvedeme odpovědi na Vaše otázky, které jsou shrnutím výše uvedeného.

ad. 1 : Nemocnice Vás v případě porodu odmítnout nemůže, ať si zvolíte jakoukoli formu porodu, konkrétní lékař může odmítnout vést porod, jehož forma se příčí jeho svědomí. Nemocnice ale musí neprodleně zajistit jiného lékaře, pokud takový lékař není, musí být v případě ohrožení života péče poskytnuta i proti svědomí lékaře.

ad. 2 :  Pacient, který je plně svéprávný za sebe odpovídá sám a má právo odmítat lékaři navrhovanou péči. Nicméně pokud nebyla péče poskytnuta z důvodu jejího odmítnutí pacientem, nelze odpovědnost za případné následky přisuzovat nemocnici.

Na postup nemocnice a lékaře tak dle našeho názoru můžete podat stížnos. Procesu podávání stížností se blíže věnujeme zde.

S pozdravem
Vaše Férová nemocnice

7.4.2015

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS