Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Lékařka odmítá vydat porvzení o tom, že dítě smí do školky

Dobrý den, školka požaduje po nemoci dítěte potvrzení od lékaře, že je již zdravé a smí do kolektivu. Lékařka toto potvrzení odmítá napsat, přestože dítě už zdravé je a do školky už smí. Jde jen o to, že se lékařka "nebude vypisovat s potvrzením". Je tento přístup správný? Pokud chci potvrzení, musím ho dostat? Samozřejmě počítám s poplatkem za potvrzení. Děkuji

učitelka

Odpověď:

Dobrý den,

lékařka je povinna na žádost pacienta nebo oprávněné osoby vystavit lékařský posudek, kterým se osvědčuje zdravotní stav nebo zdravotní způsobilost (§ 42 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách).

Oprávněnou osobou v případě, že je pacient nezletilý, je právě zákonný zástupce. Tedy Vy, jako rodič máte právo požadovat po lékařce vystavení posudku o způsobilosti dítěte pro navrácení do kolektivu školky.

Pokud Vám lékařka odmítne vystavit tento posudek, ačkoli je Vaše dítě zdravé a způsobilé, můžete situaci řešit následovně:

Můžete žádat lékařku, ať Vám písemně potvrdí, že odmítá posudek vydat. Takovéto její prohlášení může být důležitým podkladem pro další řešení věci

Jestliže Vám lékařka do 10 pracovních dní od obdržení žádosti posudek nevydá, dopustí se správního deliktu. Na tuto situaci můžete upozornit krajský úřad, v jehož obvodu lékařka sídlí. Do podnětu stačí uvést všechny důležité skutečnosti a jednoznačně identifikovat lékaře, případně připojit výše zmíněné lékařčino písemné vyjádření.

Další možností je obrátit se se stížností na lékařku na krajský úřad. Návod na napsání stížnosti najdete zde. Pokud je však lékař zaměstnanec nějakého zdravotnického zařízení (nemá soukromou praxi), obraťte se se stížností nejprve na vedení zdravotnického zařízení (typicky nemocnici).

Další možností je se obrátit se stížností na Českou lékařskou komoru, stížnost nesmí být anonymní a musí jasně vymezovat situaci a pochybení lékaře, kterého se dovoláváte.

Pokud byste se chtěl vyhnout konfliktu, existuje ještě možnost změny ošetřujícího lékaře. Na tuto změnu máte nárok každé 3 měsíce, jak stanovuje § 11 odst. 1 písm. b zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jestliže se rozhodnete zvolit toto řešení, doporučovali bychom Vám vyhledat lékaře, ke kterému máte důvěru. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

21.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS