Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Možnost odmítnout práci nevhodnou v těhotenství, volba délky čerpání rodičovského příspěvku

Dobrý den, chci se vás zeptat na pár otázek. Jsem těhotná a i když nemám práci, která by byla nebezpečná pro těhotenství - pracuji jako prodavačka, občas se v práci dostanu do situace, o které si myslím, že bych ji nyní vykonávat neměla. Mám teď namysli, že například musím tahat těžké bedny, nebo lézt po žebříku apod. Chci se zeptat jestli můžu takovou práci odmítnout? Jde mi o to, že mám klasické těhotenské nevolnosti, závratě apod. a například na žebříku se opravdu necítím jistě a mám trochu obavy abych nespadla. Můj další dotaz se týká mateřské. Pracuji na půl úvazku a můj plat je asi 4.800 Kč hrubého. Vím že mateřská je 70 % z platu. Mám nárok na nějaké sociální dávky? Přítel (otec dítěte) nyní pracuje a jeho výdělek je cca 13.000 Kč hrubého. Máme hypotéku a půjčku a obávám se, jak to finančně zvládneme. A můj třetí dotaz je: Kamarádkám se stalo, že si nemohly vybrat variantu 3 roků na rodičovské dovolené, ale automaticky jim byla udělena varianta 4 roky, což mi nepřijde fér. Já bych také chtěla byt na rodičovské dovolené jen 3 roky, ale prý u druhého dítěte se už na sociálce nikdo maminky neptá a automaticky se počítá se 4 roky. Jak to tedy je? Děkuji za brzkou odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

řešením prvního dotazu je posudek o zdravotní nezpůsobilosti k výkonu práce, konkrétně posudek, podle kterého určitá práce ohrožuje těhotenství ženy. Takový posudek vydává závodní lékař, a pokud zaměstnavatel závodního lékaře nemá, tak ošetřující lékař těhotné ženy. Na základě tohoto posudku je zaměstnavatel podle § 41 odst.1 písmeno c) zákoníku práce povinen převést těhotnou zaměstnankyni na jinou práci. Pokud se převedením na jinou práci sníží zaměstnankyni výdělek, vznikne jí nárok na vyrovnávací příspěvek z nemocenského pojištění. Více informací o této dávce najdete zde.

S ohledem na těhotenství práci můžete odmítnout, záleží však na přístupu Vašeho zaměstnavatele. Doporučujeme proto získání posudku, aby Váš požadavek v zaměstnání neodmítli jako neodůvodněný. Nemusí Vás přímo převádět na jinou práci, ale měli by zajistit, abyste určité nebezpečné úkony neprováděla. Zde můžete nalézt i odpověď na podobný dotaz, který jsme řešili v minulosti: Jak řešit, když práce ohrožuje těhotenství ženy?

Ženě, která je zaměstnaná a splňuje 270 dní nemocenského pojištění za poslední dva roky, přísluší peněžitá pomoc v mateřství (PPM). PPM přísluší zaměstnankyni po dobu 28 týdnů, jen pokud žena porodí dvě nebo více dětí, doba mateřské dovolené se prodlužuje na 37 týdnů. Píšete, že výše PPM činí 70 % platu. V souvislosti s přijetím zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, však dochází v oblasti nemocenského pojištění ke změnám ovlivňujícím výši dávek. Přijatá opatření mají platit pouze pro rok 2010 a jejich cílem je snížení deficitu státního rozpočtu. Od 1. 1. 2010 by tak denní sazba peněžité pomoci v mateřství měla být 60 % z 90 % denního vyměřovacího základu. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a můžete si pomocí kalkulačky i vypočítat přesnou výši PPM.

Úplné podmínky pro přiznání dávek stanoví příslušné právní předpisy a na základě podrobnějších informací o Vašich příjmových poměrech Vám je vysvětlí pracovníci úřadů práce. Doporučujeme Vám proto obrátit se na místně příslušný úřad státní sociální podpory, to jsou úřady práce. Přehled kontaktních míst naleznete zde.

K Vašemu poslednímu dotazu: Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnankyni nebo zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou, a to v rozsahu, o jaký požádají. Nejdéle však do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. To znamená, že rodičovskou dovolenou si sjednáváte se zaměstnavatelem. Po dobu rodičovské dovolené Vám náleží rodičovský příspěvek a záleží na rodiči, kterou ze tří variant čerpání si zvolí: dvou-, tří- nebo čtyřletou. Pokud si však rodič zvolí čtyřletou variantu, pak si po vyčerpání tříleté rodičovské dovolené sjednává se zaměstnavatelem neplacené volno.

O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku musí rodič požádat na předepsaném formuláři příslušný úřad státní sociální podpory. O klasické čerpání, tříletou variantu, musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku, jinak je vyplácen rodičovský příspěvek v pomalejším režimu čerpání, tzn. čtyřleté variantě. Vybraná možnost čerpání rodičovského příspěvku je nezměnitelná a lze ji zvolit pouze v rozhodném období.

Jako právní poradna se zaměřujeme na práva pacientů a v naší kapacitních možnostech není právo sociálního zabezpečení. Nejsme Vám proto bohužel schopni podat bližší informace, ve věci sociálních dávek se proto prosím obraťte na příslušné úřady.

Vaše Férová nemocnice

23.10.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS