Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nahlížení do zdrav.dokumentace - úmrtí nenarozeného syna

Dobrý den, našel jsem na tuto otázku odpověď z roku 2012.

Chci se zeptat, jestli je stále aktuální, že mohu nahlížet do pitevního protokolu narozeného mrtvého syna.

Dva týdny před plánovaným porodem musela manželka porodit mrtvého syna. Po dvou měsících čekáme na výsledek pitvy.

Výsledek pitvy už je, ale mám problémy se k této dokumentaci dostat. Nemocnice chce, aby se manželka dostavila na ambulanci (kde manželka rodila mrtvý plod) a mohl by ji někdo říci výsledek z pitevního protokolu. Manželka je psychicky na tom špatně a tak jsem si myslel, že pro výsledky můžu přijít já jako otec (máme úmrtní list - kde jsem veden jako otec).

To mi bylo řečeno, že mi informace neposkytnout, jedině když zaplatím poplatek pro žádost o výpis zdravotnické dokumentace a oni ji připraví.

Proč nemůžu nahlédnout do dokumentace na ambulanci já jako otec, proč bych měl platit za výpis z dokumentace. Jsem přece jen rodič mrtvého dítěte jako manželka.

Na poradně byl podobný dotaz z roku 2012, kde píšete, že mohu s personálem nahlížet do dokumentace a udělat si třeba kopii.

Děkuji za informaci jak postupovat.

MM

Odpověď:

Dobrý den,

otázka nahlížení do zdravotnické dokumentace a vybírání poplatků s tím souvisejících je upravena v zákoně o zdravotních službách. 

V tomto zákoně je uveden výčet osob, které jsou oprávněny za přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem zdravotních služeb do zdravotnické dokumentace nahlížet, pořizovat si z ní kopie a výpisy. Mezi tyto osoby patří vedle pacienta, také jeho zákonný zástupce, opatrovník či osoby pacientem určené.

Pokud se tedy jedná o zdravotnickou dokumentaci dítěte, může do ní nahlížet jeho zákonný zástupce, tedy rodič. Přičemž zákon neuvádí, že by se mělo jednat pouze o matku dítěte. Oba rodiče mají stejná práva. Pokud by se však nahlíželo i do zdravotnické dokumentace matky, musela by Vás Vaše manželka určit jako osobu oprávněnou k nahlížení do její zdravotnické dokumentace. 

Dále zákon stanoví, jaké úhrady může poskytovatel žádat. Jedná se o:

a) úhradu nákladů vynaložených na pořízení výpisu a kopií (pokud si tyto kopie a výpisy nepořizuje pacient sám)

b) případně pak náklady spojené se zasláním takto pořízených kopií a výpisů poštou

Zároveň je poskytovatel povinen mít ceník za pořízení výpisu nebo kopie umístěn na místě veřejně přístupném pacientům. 

Jiné úhrady zákon neuvádí, proto je po Vás nemocnice požadovat nemůže. A nelze jejich uhrazením podmiňovat možnost nahlížení do zdravotnické dokumentace. Pokud by nemocnice poplatek za nahlížení vybírala, jednalo by se z její strany o bezdůvodné obohacení. Neumožní-li Vám nemocnice bezplatně do dokumentace nahlédnout, podejte na ni stížnost k jejímu zřizovateli. Tím je zpravidla krajský úřad. 

Pro shrnutí bychom tedy uvedli, že nahlížení do zdravotnické dokumentace, je ze zákona bezplatné. Stejně tak i pořizování výpisů a kopií z ní, jestliže si je pořizujete sám. Pokud by však za Vás kopie a výpisy pořizoval poskytovatel zdravotních služeb, může požadovat úhradu vynaložených nákladů. Požadovat v souladu se zákonem může ještě i náklady, které by vynaložil v případě, že byste žádali o doručení výpisů či kopií prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

30.1.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS