Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Náhradní mateřství

Dobrý den, mám takový zvláštní dotaz ohledně těhotenství. Má kamarádka již třikrát o miminko během těhotenství přišla, otěhotnět může jen po umělém oplodnění. Je už docela ve velmi špatném psychickém stavu. Je možné, že bych jí miminko odnosila a porodila já? Jsou nějaké právní podmínky apod. Pokud to tedy v našem státě vůbec jde.

Odpověď:

Dobrý den,

náhradní mateřství nemá u nás oporu v zákoně a případný vztah mezi ženou, která dítě odnosí a budoucí matkou není možné upravit ani smluvně. Nicméně víme, že na některých klinikách asistované reprodukce umělé oplodnění náhradních matek provádějí. Celý proces by však stál jen na ústní a nevymahatelné dohodě mezi Vámi a kamarádkou.

Zákon jasně stanoví, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila. Tudíž ze zákona byste byla matkou Vy.

Možným řešením, jak dítě předat do péče nové rodiny, by bylo využití institutu osvojení. O osvojení rozhoduje soud na návrh osvojitele. K osvojení musí dát rodiče souhlas. Samotné rozhodnutí soud učiní až po uplynutí předadopční péče trvající tři měsíce, během které je dítě v péči budoucích osvojitelů na jejich náklad. Avšak soud nemusí rozhodnout ve prospěch osvojitelů, pokud dojde k názoru, že nejsou vhodnými osobami pro osvojení dítěte. Je tedy možné, že soud Vaši kamarádce adopci nepovolí a Vy zůstanete právně matkou.

Podrobnější informace o osvojení naleznete na stránkách Fondu ohrožených dětí

Další možností by bylo, že biologický otec by byl určen jako otec dítěte a dítě by mu bylo soudem svěřeno do péče. Problém však také může nastat, pokud jste vdaná. Otcem dítěte se tak totiž automaticky stává manžel rodičky, pokud soud nerozhodne jinak.

Problém může nastat v případě, že jedna ze stran (ať už vy nebo Vaše kamarádka) změní názor na osvojení (ekonomické důvody, dítě se narodí nemocné, vytvoříte si citové vazby k dítěti…). Není možné donutit Vás, abyste se dítěte vzdala nebo Vaši kamarádku, aby si dítě vzala. Na druhou stranu není možné upřít práva a povinnosti biologického otce, který bude mít právo pečovat o dítě, ale zároveň i povinnost se o něj starat (platit výživné…)

Vaše Férová nemocnice

2.5.2010

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS