Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nárok na mateřskou dovolenou

Dobrý den. Prosím o radu. Moje dcera otěhotněla v době zkušební doby u zaměstnavatele. Pracovní poměr vznikl 25. 5. 2009, ze strany zaměstnavatele byl ukončen dne 9. 9. 2009. Od 11. 8. 2009 byla na rizikovém těhotenství. Neschopenka jí byla ukončena dne 28.1.2010, kdy by měla nastupovat na mateřskou dovolenou (termín porodu byl stanoven na 27.3.2010). Má dcera nárok na mateřskou dovolenou? Kde ho má uplatnit (popřípadě na koho se obrátit, byla i na úřadu práce, ale nikoho to vcelku nezajímá), na sociálních odborech nedostala žádné informace, jak postupovat. Zaměstnavatele měla v Brně, trvalé bydliště má v Praze, je svobodná. Nyní jsme ještě navíc zjistili, že od 10. 9. 2009 nemá placené zdravotní pojištění, ač byla v neschopnosti a nikdo ji na tuto skutečnost neupozornil. Zdravotní pojištění jsme doplatili. Prosím o radu, kdo měl v té době - t. j. od 10.9. do současné doby platit zdravotní pojištění a jak postupovat dále.

Odpověď:

Dobrý den,

uvedené otázky přesahují rámec zdravotnického práva, kterým se zabýváme, proto Vám může poskytnout pouze všeobecné informace o Vaší problematiky. Pro bližší informace Vám doporučujeme kontaktovat ČSSZ.

Obecně lze říci, že nárok na peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřskou) má každý, kdo si platil nemocenské pojištění nejméně po dobo 270 kalendářních dní (počet dní ode dne vzniku pojištění včetně sobot, nedělí a svátků) v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc. Z Vašeho dotazu bohužel není patrné, zda-li byla Vaše dcera v nějaké dalším pracovním poměru v době před 25. 5. 2009. Pokud nikoliv, pak by jí nárok na tzv. mateřskou nevznikl.

Lékař uzná ženu pracovně neschopnou v souvislosti s těhotenstvím a porodem vždy, pokud nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství (tak jako tomu je ve Vašem případě), a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Za normálních okolností pracovní neschopnost ukončí uplynutím šesti týdnů po porodu. Skutečnost, že žena nemá nárok na mateřskou však musí lékaři doložit. Jelikož Vaše dcera tak neučinila, lékař jí dočasnou pracovní neschopnost ukončil.

V době od 10. 9. do 28. 1. 2010 (do ukončení dočasné pracovní neschopnosti) měl zdravotní pojištění za Vaši dceru platit stát. Pokud si Vaše dcera po ukončení pracovní neschopnosti požádala o zařazení do evidence práce, tedy byla vedena na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, pak i poté měl zdravotní pojištění platit stát.

Pokud jde o finanční pomoc státu, je možné požádat o dávky státní sociální podpory, před porodem o příspěvek na bydlení, po porodu o porodné, rodičovský příspěvek, přídavky na dítě a sociální příplatek. O bližší informace o nároku na dávky se obraťte na orgán státní sociální podpory, kterým je úřad práce.
V případě, že by se příjmy Vaší dcery dostaly pod hranici životního (resp. existenčního) minima, mohla by požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi na pověřeném obecním úřadě.
Podobný případ jsem také řešili zde.

Vaše Férová nemocnice

5.3.2010

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS