Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nárok na mateřskou a rodičovskou

Dobrý den.

Chtěla bych Vás poprosit o radu,zda mám nárok na příspěvek v mateřství a rodičovskou v případě,kdy jsem byla po tři roky zaměstnanec a nyní na to navazuji tři měsíce jako OSVČ - pojištění si platím.

Děkuji.

agave13

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se týká příspěvku v mateřství, který zákon označuje jako peněžitá pomoc v mateřství, a na ni navazujícího rodičovského příspěvkuNa rozdíl od PPM, která je dávkou nemocenského pojištění, a vyplácí jí tak Česká správa sociálního zabezpečení, je rodičovský příspěvek dávkou státní sociální podpory, a je proto vyplácen Úřadem práce ČR. Oba tyto příspěvky nelze pobírat současně. 

 

PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ (PPM) je upravena zákonem o nemocenském pojištění. Jedná se o pravidelnou měsíční dávku, která se poskytuje v souvislosti s těhotenstvím a porodem, a slouží jako náhrada příjmu. Podmínkou nároku na tuto dávku je splnění potřebné doby účasti na nemocenském pojištění. Ta činí nejméně 270 kalendářních dní v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM.

V případě osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) není povinností si nemocenské pojištění platit. Jeho placení je však výhodné zejména pro budoucí matky, jelikož jim tak může vzniknout nárok na PPM. Pro splnění nároku na PPM je však k výše uvedené účasti na nemocenském pojištění, potřebná také účast na pojištění jako OSVČ. A to v délce nejméně 180 dní kalendářních dnů v posledním roce před nástupem na PPM.

PPM je vyplácena po tzv. podpůrčí dobu, která činí 28 týdnů u jednoho dítěte (v případě 2 a více dětí je délka 37 týdnů). Podpůrčí doba začíná dnem, který pojištěnka určí od počátku 8 týdne do počátku 6 týdne před očekávaným dnem porodu; pokud pojištěnka den nástupu neurčí, nastává počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Případně může začínat dnem porodu, pokud k němu došlo před šestým týdnem. Končí pak uplynutím uvedené doby.

Je však potřeba rozlišit, zda jste otěhotněla v době trvání zaměstnání nebo až po jeho skončení. 

V případě, že jste otěhotněla v době, kdy jste byla zaměstnána a na mateřskou nastoupíte do 180 dní ode dne skončení pracovního poměru, pak podmínky pro výplatu PPM splníte. Vzhledem k tomu, že jste byla zaměstnána po dobu 3 let, pak máte splněnou potřebnou dobu pojištění (270 dní v posledních 2 letech, což je jediná podmínka v případě zaměstnankyň). Od skončení pracovního poměru Vám pak běží 180denní ochranná lhůta, v níž je možné nastoupit na mateřskou. Překážkou není ani to, že jste se stala OSVČ, jelikož zákon uvádí, že v takovém případě ochranná lhůta ze zaměstnání nezaniká. Pokud si zvolíte den nástupu 8-6 týdnů před očekávaným porodem a vejdete se tak do ochranné lhůty 180 dní ode dne skončení pracovního poměru, bude splněna podmínka pro výplatu PPM z pojištěné činnosti vzniklé z pracovního poměru. 

Druhou možností je, že jste otěhotněla až po skončení pracovního poměru a nestihne na mateřskou nastoupit ve zmiňované ochranné lhůtě. Pokud nastoupíte na mateřskou po splnění podmínek zákonem stanovených pro OSVČ. Tedy budete mít splněnu potřebnou doba pojištění jako OSVČ, tzn. jako OSVČ budete pojištěna po dobu 180 dní v posledním roce před nástupem na PPM, vznikne Vám nárok na PPM jako OSVČ.

V případě, že nebudete mít zaplacených 180 dní pojištění, pak jste jako OSVČ podmínky nároku na PPM nesplnila. Nicméně zákon uvádí, že i tak nárok na PPM může vzniknout. Do potřebné doby pojištění se totiž započítá i doba z předchozích pojištění v období dvou let před nástupem na PPM. Započte se Vám tedy nejen doba po, kterou jste účastna na pojištění jako OSVČ, ale i doba po níž jste byla zaměstnána v pracovním poměru. Což je ve Vašem případě dostačující pro splnění nároku na PPM.

Vzhledem k výše uvedenému se tedy domníváme, že bez ohledu na to, kdy jste otěhotněla budete splňovat podmínky pro výplatu peněžité pomoci v mateřství. Uvedené rozdělení, pak bude rozhodující pro stanovení výše PPM.  Ta se totiž odvíjí od Vašeho výdělku. V prvním případě by byla vyplácena dle výdělku z pracovního poměru, v druhém případě pak dle výdělku, kterého dosahujete jako OSVČ. Výše PPM je totiž zákonem stanoveno jako 70% z denního vyměřovacího základu, který se právě vypočítá v závislosti na Vašem výdělku v posledních 12 měsících předcházejících nástupu na PPM. Přesný způsob výpočtu výše PPM naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení v tomto odkaze.

Druhá část Vašeho dotazu se pak týká RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU. Ten je vyplácen po skončení výplaty PPM (jestliže matka neměla nárok na PPM, pak se rodičovský příspěvek vyplácí již ode dne narození dítěte). Zákon o státní sociální podpoře stanovuje jako jednu ze základních podmínek nároku osobní celodenní a řádnou péči o nejmladší dítě v rodině. Neznamená to však, že by rodič pobírající tento příspěvek nesměl pracovat, podmínka je splněna i pokud dítě svěříte do péče jiné osobě, např. babičce či chůvě. Můžete zvolit také jesle či školku, doba, kterou tam dítě stráví, ale nesmí přesáhnout 46 hodin měsíčně.

Nárok na výplatu rodičovského příspěvku trvá nejdéle do 4 let věku dítěte a jeho celková výše činí 220 000 Kč. Je na rozhodnutí rodiče, po jak dlouhou dobu bude rodičovský příspěvek pobírat a jak si výplatu celkové částky rozdělí. O tom, jakou výši příspěvku můžete volit se více dočtete v zákoně - zde. Jednotlivé varianty výplaty rodičovského příspěvku jsou pak rozepsány také na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení - zde 

Pro shrnutí bychom tedy uvedli, že vzhledem k informacím vyplývajícím ze znění Vašeho dotazu, se domníváme, že nárok na peněžitou pomoc v mateřství máte. Předpokladem pro nárok na výplatu PPM je totiž splnění zákonem stanovených podmínek, spočívajících ve splnění potřebné doby pojištění. Jak již bylo výše uvedeno, bez ohledu na to, kdy porodíte, byste uvedené podmínky měla splňovat. Po dobu 28 týdnů (případně 37 týdnů v případě narození 2 a více dětí) Vám tak bude vyplácena PPM ve výši 70% redukovaného denního vyměřovacího základu.  

Co se pak týče rodičovského příspěvku, na ten budete mít také nárok. Je totiž vyplácen rodiči, který osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, a to nejméně po dobu 19 měsíců a nejdéle do 4 let věku dítěte. Celková částka, která bude rodiči vyplacena, činí 220 000 Kč. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 

 

 

 

3.11.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS