Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nárok na rodičovský příspěvek

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na rodičovský příspěvek v mateřství. Před nástupem na úřad práce jsem pracovala jako brusič kovu. Slyšela jsem totiž, že pokud mám odpracováno více jak jeden rok, měla bych nastoupit na mateřskou dovolenou ve 34. týdnu těhotenství. Byla jsem se ptát jak na úřadu práce, tak sociálním zabezpečení, ale všude dostanu jinou odpověď. Podle úřadu práce mám nárok na rodičovský příspěvek až po narození dítěte. Prosím poraď te mi, jak to je ohledně mateřské dovolené. Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

je nutné rozlišovat takzvanou „mateřskou“ (= peněžitá pomoc v mateřství) a rodičovský příspěvek.

Peněžitá pomoc v mateřství (dále PPM) je dávkou nemocenského pojištění, stejně jako např. nemocenská. Je to dávka, která náleží ženě v souvislosti s jejím těhotenstvím a porodem. Na PPM máte nárok, pokud splníte podmínky stanovené zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Obecně je to účast na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM (to znamená, že jste v posledních dvou letech byla v pracovním poměru, v rámci kterého jste alespoň 9 měsíců odváděla nemocenské pojištění). Do této doby se za určitých podmínek započítává i předchozí studium, ale jelikož píšete, že jste již rok pracovala, není toto Váš případ. Nárok na PPM vzniká již před porodem, a to nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu, nejpozději od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. PPM je vyplácena po dobu 28 týdnů a nárok na dávku se obvykle uplatňuje u zaměstnavatele. Více informací o této dávce najdete na portálu veřejné správy zde.

Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory. Jak název napovídá, náleží rodiči dítěte, což nemusí být jen matka, ale dávku může pobírat i otec dítěte. Na rodičovský příspěvek máte skutečně nárok až po narození dítěte. Po skončení doby vyplácení PPM máte právo požádat orgán státní sociální podpory o rodičovský příspěvek, který je vyplácen v různých výších a různých délkách, podle toho jaké čerpání si zvolíte. Další informace naleznete rovněž na portálu veřejné správy zde.

Doplnění ze dne 18.12. 2016

Podle zákona č. 117/1995, o sociální podpoře je rodičovský příspěvek vyplácen v celkové částce 220 000 Kč po dobu maximálně 4 let. Rodič může zvolit v určitých případech výši měsíčního rodičovského příspěvku sám, a to až do výše 11 500 Kč podle výše 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu.

Denní vyměřovací základ se stanoví zpravidla z rozhodného období 12 měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém žena porodila, tím, že se vyměřovací základ zaměstnance (= úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce rozhodného období) vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období 12 měsíců.

Pokud nelze daný vyměřovací základ podle podmínek tohoto zákona stanovit, náleží rodiči měsíční rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3 800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte.

Další informace naleznete rovněž na portálu veřejné správy zde.

Vaše Férová nemocnice

3.1.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS